LaNuPe 7.11

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsiteltiin mm palvelusetelien enimmäisarvon alennusta 5%, Virkkalan alueen päivähoitoa ja Mäntynummen alueen johtamisjärjestelyjä.

Palvelusetelien enimmäisarvon aleneminen oli valtuuston toukokuussa tehdyn tasapainottamislistan mukainen esitys, mutta Lotta Paakkunainen teki kuitenkin vastaesityksen.

Toukokuussa päätettäessä asiasta Lassi Huhtala teki vastaesityksen ja koko Keskustan ryhmä äänesti Huhtalan kannan puolesta.

Paakkunaisen lautakunnassa esittämä vastaesitys perustui myös siihen, että päätöksen seurauksena voi olla se, että

yksityisiä perhepäivähoitajia voi joutua lopettamaan
yksityiset perhepäivähoitajat voivat joutua nostamaan asiakashintoja
lasten perheiden valinnanvapaus ja -oikeus voi supistua
palvelujen tarjonta voi supistua
Tämän lisäksi Paakkunaisen tietoon oli saatettu se, että Lohjalla ei ole tällä hetkellä tarjota alle kolmevuotiaille päivähoitopaikkoja. Tämä seikka varmistettiin vielä viranhaltijoilta ja se tosiaan pitää paikkansa. Subjektiivisen päivähoidon oikeuden mahdollinen palautuminen myös mahdollisesti tarvetta lisätä päivähoitopaikkojen määrä, joita kaupungilla ei ole tarjota. Tämän päätöksen myötä saattaa perheet sekä palveluntuottajat joutua eriarvoiseen asemaan.

Vastaesitys:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että palvelusetelin kattohintaa ei lasketa, sillä laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä määrää, että kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.

Esitys kaatui kannattamattomana.

Virkkalan alueen päivähoidon esityksestä käytiin pitkää keskustelua ja suuri huoli lautakunnalla oli laskelmien tarkkuus sekä se, kuinka Rauhalan koulusta voidaan saada turvallinen pienille päiväkotilapsille? Ja miten ihmeessä koulun peruskorjauksen korjausarvio voi olla edullisempi päiväkodiksi kuin peruskorjaus kouluna? Kehitysjohtaja Soinion suositus oli hyvä ja Paakkunainen teki sen pohjalta kannatetun vastaesityksen.

Vastaesitys:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta siten, että tarkennetaan vaihtoehtoja päiväkodin sijainnista, kustannuksista sekä rakentamisen vaihtoehdoista

keskustelun jälkeen lautakunta päätti kuitenkin jättää asian vain pöydälle.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.