Ryhmäpuheenvuoro 7 § NUMMI-SAUKKOLAN ALUEEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat sekä etäyhteyttä käyttävät.

Keskustan valtuustoryhmä on usein peräänkuuluttanut kuntalaisten kuulemista ja olemme tyytyväisiä, että tässä tapauksessa perheitä on kuultu ja vaikka kysely olikin johdatteleva, vastaajien määrää voi pohtia, sillä toiset vastasivat kyselyyn useammin kuin toiset, oli tulos se, että suurin osa vastaajista halusi päiväkodin Saukkolaan. Vaikka kuulemisen tulos sijainnin suhteen oli selkeä, koen velvollisuudekseni tehdä vastaesityksen, sillä kun luki kyselyn kokonaan kävi kuitenkin ilmi, että sijainnin sijaan toiminnan laatu (223 eli lähes jokainen vastaaja) nostettiin tärkeimmäksi asiaksi uutta päiväkotia suunniteltaessa.  En tee tätä kevyin perustein, vaan nimenomaan lasten etua ja kokonaisuutta sekä vastaajista suurimman osan tärkeimmäksi nostamaa asiaa, eli toiminnan laatua ajatellen.

Lautakunnassahan tein vastaesityksen, jossa esitin, että alueen päiväkodin hankesuunnitelma aloitetaan, mutta toiminnan sijoitus tuodaan päätökseen Oinolan alueen kaavoituspäätöksen jälkeen kuitenkin niin, että käyttöönotto on vuonna 2024. Kaava on tulossa päätökseen vetovoimalautakuntaan ja kokonaisuutta ajatellen olisi hyvä ottaa kaikki tämä huomioon.

Vastaesitykseni:

Valtuusto päättää, että Nummi-Saukkolan alueen päiväkodin hankesuunnitelmaa jatketaan siten, että uusi päiväkoti rakennetaan Nummen monitoimijatalon alueelle. Hankesuunnittelussa tulee huomioida äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja avoimen varhaiskasvatuksen tila sekä alueen liikennejärjestelyt. Hankesuunnittelussa tulee huomioida myös alueen liikunta- ja harrastetilojen säilyttäminen sekä luokkatilojen käytön turvaaminen niille tarkoitetuissa tiloissa.

Perustelut:

 1. on jo olemassa valmiit suunnitelmat vaihtoehdosta, jossa päiväkoti toteutetaan osittain uudisrakennuksena Nummen koulualueelle hyväksikäyttäen nykyistä ns. hyvinvointitaloa, jossa itseasiassa toimii tälläkin hetkellä pienten (0-3v) ryhmä. Tämä vaihtoehto on edullisempi kuin kokonaan uuden rakentaminen Saukkolaan. Nämä tiedot tulisi luottamushenkilöiden saada
 2. on olemassa myös valmiit suunnitelmat, joissa näkyy, kuinka koulualuetta suunnitellaan täysin autottomaksi alueeksi. Nämä tiedot tulisi luottamushenkilöille tuoda
 3. Päiväkoti on tällä hetkellä koulun alueella väistössä, eikä tänä aikana ole tullut yhtään valitusta sijainnista
 4. Asukasmäärä ei ole kestävä peruste päiväkodin sijainnille Saukkolassa tai Nummellakaan, sillä Saukkolassa, vaikka onkin enemmän asukkaita, on asukasmäärä laskussa, eli ei kasvava, kun taas Nummella asukasmäärä on pienempi, mutta kasvussa
 5. Tilastojen perusteella monipaikkaisuuden trendi tukee kasvua Nummen/Oinolan alueelle. Kasvu näkyy jo nyt Nummen asukasluvussa.
 6. Välimatka Saukkolan ja Nummen välillä on muutama kilometri
 7. Synergiaedut asukkaille ovat kiistattomat: koulun alueella hammashoito, psykologi, kuraattori sekä olisi hyvä huomioida äitiysneuvolan sijainti (alueen neuvola on pakko jossain vaiheessa uusia). Tämän myötä vanhan neuvolarakennuksen voisi myydä.
 8. Lohjalla linjaus ja yleistyvä käytäntö siitä, että esikoulu on koulun yhteydessä, mutta jos päiväkoti sijoitetaan erikseen esikoulusta, kuinka käy tärkeän eskari/viskari yhteistyön?
 9. Lohjalla muissakin monitoimijataloissa mukana päiväkoti (Mäntynummi, Routionmäki, tuleva Järnefelt, tuleva Laurentius) – olisi yhdenmukaista, että myös tällä alueella olisi sama käytäntö. Olemme usein peräänkuuluttaneet, että tulisi tehdä yhdenmukaisia päätöksiä koko Lohjan alueella.
 10. monilapsisille perheille helpotus, kun lapsilla yhdessä paikassa päiväkoti, eskari, koulu, hammashoito
 11. hiilineutraalius, koko koulukeskus lämpenee paikallisista metsistä kerätyllä puuhakkeella ja on ilmeistä, että uudisrakennuskin liitettäisiin tähän biolämpöverkkoon. Saukkolassa ei ole vastaavaa voimalaitosta tai verkkoa, vaan uudisrakennuksen lämmitys perustuisi sähköpohjaisiin ratkaisuihin.
 12. Nummi-Saukkola-Oinola alue tulisi nähdä kokonaisuutena ja Oinolan kaava on tulossa vetovoimalautakuntaan käsittelyyn
 13. Palvelualuejohtaja Lehmuksen mukaan juuri tänään on tullut päätös, jonka mukaan Lohja on mukana OKM:n kahden vuoden esikoulukokeilussa, se alkaa jo elokuussa tämä lyhentää edelleen päiväkotiaikaa lapsilla.

Esityksessä korostetaan sitä, että rakennetaan uusi koulun alueelle ja kehitetään koulun aluetta tulevassakin.

Esitykseni hävisi äänin 41-9.

Tämäkin on tosiasia, jonka kanssa menen eteenpäin. Demokratia toimii näin ja siitä olen tyytyväinen.

Lotta Paakkunainen

Kaupunginvaltuutettu, lapsiasiahenkilö