Liisa Jääskeläinen: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 26.2.2021: Lasten ja nuorten tulevaisuus

Lasten ja nuorten tulevaisuus

Tulevaisuus rakennetaan tänään – huomenna se on jo myöhäistä. Tämä ei ole pinnalla oleva mietelause, vaan totuus tulevaisuudesta. Länsi-Uusimaassa julkaistiin 23.2. Pelastaa Lapset ry:n edustajien kirjoitus, jossa he esittivät huolensa lapsien näkymättömyydestä vaaliaiheina. Arvioidaanko tehtyjen päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, onko heidän terveyttään ja hyvinvointiaan tuettu johdonmukaisesti vai vain ajoittain? Turvaammeko heidän kasvunsa varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen?

Näiden kysymysten eteen uudet valtuutetut tulevatkin joutumaan seuraavalla valtuustokaudella soten siirtyessä hyvinvointialueille maakuntiin. Mukana siirtyy myös suuri osa kuntien tuloista. Voittajia tulevat olemaan ne kunnat, joissa luottamushenkilöt ja virkamiehet yhdessä löytävät toimivat ratkaisut mm. Pelastaa Lapset ry:n esittämiin suosituksiin tuleville päättäjille.

Miten on Lohjalla tulevaisuutta rakennettu – onko lasten ja nuorten kasvu turvattu päiväkodista toiselle asteelle? Päätöksiä kyllä on tehty, mutta niiden suuntaa tulevaisuuteen ei varmuudella voi vahvistaa. Unicefin lapsiystävällisen kunnan leimalle ei tullut jatkoa, lastensuojelun toimenpiteiden suunta ei ole tuonut kaikille lapsille ja nuorille turvallisuutta ja hyvinvointia. Lapsiperheiden arkea ei ole helpotettu edestakaisin junnaavilla ehdotuksilla ja päätöksillä koulujen lopettamisesta. Pidennetty oppivelvollisuus tuo kunnille uusia velvoitteita ja kustannuksia. Rakenteilla olevien koulurakennusten lopullisia kustannuksia tulevaisuudessa ei vielä pystytä arvioimaan.

Tämän ajan signaalit lasten ja nuorten tulevaisuudelle tuntuvat häilyviltä. Mihin suuntaan Lohjalla tosiasiassa ollaan menossa – ovatko Pelastakaa Lapset ry:n esittämät huolet todellisia? Toisaalta merkkejä myönteisiinkin tulevaisuuden näkymiin löytyy. Lohjalla on ollut rohkeutta osallistua valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen hankkeisiin ja verkostoitumisiin toisten kuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen kaksivuotisen esiopetuksen kehittämishanke, johon Lohjakin lähtee mukaan, kasvattaa lapsille entistä parempia mahdollisuuksia onnistuneelle opintielle tulevaisuuteen. Kouluikäisten harrastamisen Suomi malli on tuonut lohjalaisillekin koululaisille mahdollisuuden iloa tuottavaan harrastukseen koulupäivän jälkeen. Toimiessani rehtorina Lohjalla olen ollut mukana monessa opetuksen ja koulutyön kehittämisen hankkeessa yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Tulevaisuus todella rakennetaan tänään. Onnistumisen edellytykset ovat oikean suuntaisissa tavoitteissa ja taidoissa tehdä parhaita ratkaisuja – kuntapäätöksissäkin; mahdollisuuksia kyllä löytyy.

Liisa Jääskeläinen

rehtori, evp

Keskusta