Ehdokasesittely: Tytti Hyytiä

Minulle tärkeitä asioita ovat:

 • Lapsiperheiden tuki
  • Kuuntelevan ja kuulevan osaamisen vahvistaminen
  • Oikea-aikainen tuki
  • Ehkäisevän työn vahvistaminen.                                                                                                                                                                                           
 • Palvelujärjestelmän toimivuus
  • Sujuva palveluun ohjautuminen
  • Yhteen sovitetut palvelut.           
 • Kulttuurinen muutos johtamisessa
  • Yhteisen ymmärryksen lisääminen
  • Yhteistyön vahvistaminen.                                                                          

Ihmiskäsitys ohjaa toimintaamme

Olen tuore Lohjalainen Keskustan kunnallisvaaliehdokas. Koulutukseltani olen kätilö, terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri, jonka työura on edennyt synnytyssalityöstä äitiys- ja lastenneuvolaan. Olen työskennellyt naiseuden parissa koko ikäni tavalla tai toisella. Elämän ääripäät ovat koskettaneet minua aina ja maisterin tutkintoni suoritin ikääntyneiden hoitotieteen puolella. Neuvolatyötä olen tehnyt toistakymmentä vuotta. Lohjan kaupungin palvelukseen siirryin Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, jossa toimin osastonhoitajana naistentauti- ja raskauspäivystyksessä riskiraskauksien yksikössä. Tällä hetkellä Työskentelen osastonhoitajana Lohjan kaupungilla varmistaen palvelujärjestelmän toimivuutta neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, nuorten neuvonnassa sekä Ohjaamossa. Pyrin eduskuntaan vuonna 2019.

Väliä ei ole sillä missä toimit vaan miten teet yhteistyötä. Ymmärrys lasten-, nuorten ja perheiden tarpeista ja kuulluksi tulemisen merkityksestä on syvenemässä ja näköala laajenemassa. Edelleen me opettelemme aitoa kohtaamista. Ennaltaehkäisevä työ ja etulinjan palveluiden vahvistaminen ovat niitä asioita joihin itse omalla työlläni haluan vaikuttaa. Näyttää siltä, että ehkäisevän työn arvoa ollaan vihdoin kohottamassa sille kuuluvaan asemaan. Oikea aikaisuus alkaa olla käsitteenä yhteinen tavoitetila kustannustaloudellisessa ajattelussa. Etulinjaa tulee vahvistaa riittävällä asiantuntijuudella, mutta myös inhimillisellä kohtaamisella mikä ei maksa euroja.

Muuttuvat sosiaaliset tarpeet lisäävät kysyntää ja haastavat palvelujärjestelmää uudistumaan. Mitä me palvelujärjestelmän osana olevat voimme tehdä lisätäksemme kohdatuksi sekä kuulluksi tulemisen tunneta. Siitähän pohjimmiltaan kuitenkin on kyse, tunteesta. Haluan, että Lohjalaisilla on tunne osallisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuus heidän tarvitsemaansa tukeen kunnassamme. Ketään ei tule leimata. Olemme kaikki heikoimpien ja hauraimpien, elämän haasteita kohdanneiden rinnallakulkijoita. Vain yhdessä pystymme kulttuuriseen ajattelun muutokseen.  Yksin emme tee paljoakaan ja ilman arvoa ihmisillä on kovin vähän.

Minulle tärkeä tavoite kuntalaisten edustajana olisi se, miten saada kaikille toimijoille yhteinen ymmärrys siitä mitä meidän kannattaa tavoitella. Menemmekö kohti päätöksiä organisaatio vai ihminen edellä. Haluan lisätä omalta osaltani ymmärrystä siitä, millaiset ratkaisut pitkällä tähtäimellä aidosti tukevat Lohjan taloutta. Miten oppisimme kuulemaan enemmän kuin puhumaan. Kuuleminen ei riitä vaan pitää myös kuulla ja ymmärtää kuultua.

Puhutaan kulttuurisesta muutoksesta ja ihmiskäsityksen merkityksestä johtamisessa ja päätöksenteossa. Kaikki johtaminen perustuu ihmiskäsitykseen, tapahtui se missä tahansa. Arvojohtaminen lähtee liikkeelle tiedostamisesta, mikä pohjautuu arvojen tunnistamiseen, yhteisen tavoitteen tiedostamiseen ja merkityksen ymmärtämiseen. Arvoihin vaikuttavat johtoasemassa olevan ihmiskäsitys, organisaation, sidosryhmien vallitsevat arvot sekä johtohenkilöiden ja päätöksentekijöiden arvostukset.

Tuoreena Lohjalaisena olen myyty kohtaamistani ihmisistä ja siitä työstä mitä täällä tehdään edustamallani palvelualueella. Palveluaukkoja tunnistetaan enenevissä määrin ja seitsemän kuukauden aikana, jona olen täällä saanut työtä tehdä, on tapahtunut paljon asioita, joilla on edesautettu lapsiperheitä. Kokemukseen on vaikuttanut se, miten kunnioittavasti ja ilolla minut on vastaanotettu täällä.

Itselleni olisi suuri kunnia saada tehdä työtä Lohjalaisten eteen ja suuri kunnia olisi saada myös edustaa teitä kunnallisessa päätöksenteossa. Annan iloiten kaiken osaamiseni käyttöönne ja teen työtä turvatakseni lasten-. nuorten- ja perheiden hyvinvointia jatkossakin. Vielä on työtä jäljellä ja minä olen siihen valmis.