Liisa Jääskeläinen: Vaalikynä Länsi-Uusimaassa 22.4.2021: Valinnaisen kielen opiskelu alaluokilla jälleen mahdolliseksi Lohjalla?

Vieraiden kielten opiskelu on tärkeää ja kannatettavaa. Se kehittää lasten kielivarantoa, ajattelua sekä aivojen toimintaa. Tällä hetkellä Lohjalla aloitetaan englannin kielen opiskelu jo ensimmäiseltä luokalta. Mahdollisuus valinnaisen toisen kielen opiskeluun alaluokilla on ollut maamme opetussuunnitelmien mukaan mahdollista jo lähes kaksikymmentä vuotta. Lohjalla tähän oli mahdollisuus kolme vuotta sitten. Seuraava vuonna Lohjan taloudellinen tilanne ei enää suosinutkaan valinnaisen kielen opiskelun tarjoamista.

Alaluokilla tarjottava mahdollisuus valinnaisen kielen opiskeluun on tärkeää lapsille, maamme tulevaisuudelle sekä Lohjan kaupungin imagolle. Näin tapahtuu muissa kunnissa – miksi ei Lohjalla? Kyse on tietenkin kunnan taloudesta. Tahtotilaa ja päteviä kieltenopettajia kyllä kaupungista löytyy, mutta miten tämä voidaan toteuttaa – löytyykö siihen taloudellisia mahdollisuuksia? Nyt on asia noussut jälleen esille ja ratkaisuksi on lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen hallinnossa löydetty satelliittiopetusmahdollisuudet. Tämän opetustavan mukaan opetusta voitaisiin lähettää verkon kautta  samanaikaisesti eri kouluihin, joissa näin toimisi etäopiskeluryhmät.

Kannatan tätä toteuttamistapaa ja Lohja osoittaa tässä olevansa opetustoimintaansa kehittävä kunta. Ainoaksi ongelmaksi mielestäni nousee, mitä tapahtuu etäopetusryhmissä. Ajatellaanko neljäsluokkalaisten  pystyvän lähes itseohjautuvasti etäopettajan ohjaamana opiskelemaan vierasta kieltä siinä myös edistyen?  Riittääkö koulunkäynninohjaaja valvomaan ryhmää vai tarvitaanko etäryhmässä opettajan taitoja ohjaamaan lapsia opiskelussa varsinaisen opettajan ollessa etäyhteydessä? Riittäkö tähän raha?

Jotta ei jouduttaisi jälleen samaan tilanteeseen kuin edellisellä kerralla kaksi vuotta sitten, asiaa pitää katsoa sekä lasten, perheiden että kunnan kannalta. Halvin tapa eli koulunkäynninohjaajien ohjaus saattaa viedä allikkoon ja tuottaa pettymystä etenkin lapsissa ja perheissä. Vaikka etäryhmää ohjaa kieltä osaamaton, pätevä opettaja, hänellä on hallussa pedagogiikka ja opettamisen taito, joiden avulla oppilailla on paremmat mahdollisuudet oppia ja edistyä uuden kielen opinnoissa. Onnistunut toteutustapa nostaa Lohjan vetovoimaisuutta opetustaan kehittävänä kuntana. Toinen mahdollisuus puolestaan toimii päinvastoin. 

Liisa Jääskeläinen

rehtori, evp

Kuntavaaliehdokas, Keskusta