Ehdokasesittely: Kirsi Ferin

Olen 47v. äiti ja yrittäjä Karjalohjalta. Työkseni suunnittelen ja rakennan pihoja, sekä
hoidan yrityskehitysprojekteja. Perhe- ja yksinyrittäjyys on tuonut elantoni jo 19
vuotta.


Perheeseeni kuuluu 3 nuorta, äitini ja koira. Asumme pellonlaidalla vanhassa talossa,
pidämme kotitarveviljelmää ja kotikanalaa, kompostoimme kolmella menetelmällä,
teemme puut talvenvaralle, korjaamme hitaasti taloa ja hoidamme daalioita.
Kulutamme vähän ja kierrätämme paljon. Vaikka elämäntapamme on hyvin perinteinen
ja ekologinen monelta osin, arvoiltani olen liberaali, ajatuksiltani uudistushenkinen ja
mieleltäni innovatiivinen. Olen oman kulttuurimme ja ympäristön vaalija, mutta
arvostan myös erilaisuutta ihmisissä ja tavoissa. En koskaan rakenna muureja, vaan
teen siltoja erilaisten ihmisten ja asioiden välille.


Olen mukana yrittäjyyttä tukevissa ryhmissä ja projekteissa. Perustamassani
Innovaatiokeskus Innocellossa olen hallituksen jäsen ja osa operatiivista johtoa. Olen
myös osakkaana parissa rakennusalan start-up projektissa. Yrityskehityksessä tällä
hetkellä minua eniten kiinnostavat rakennusalan haasteet, liikenteen moninaiset
haasteet, maaseudun elinvoiman kasvattaminen sekä yritysyhteistyön tiivistäminen.
Poliitikkona olen kaikin tavoin aktiivinen. Olen Keskustan Karjalohja-Sammatti
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, Lohjan kunnallisjärjestön ja Uudenmaan piirin
hallituksen jäsen, sekä Keskustan Luonto-työryhmän jäsen. Luonto-ryhmä luo
suuntaviittoja Keskustan luontoarvoille ja –toimille. Keskustalainen alkiolaisuus vastaa
arvomaailmaani ja puolueen uusia ohjelmia tuen lämmöllä. Otan aktiivisesti osaa
puolueen toimintaan, linjauksiin ja päätöksentekoon sen kaikilla toimintatasoilla.
Politiikka on demokratiamme tärkein työkalu ja tärkeä osa yhteisten asioidemme
hoitoa. Yhteistä tulevaisuuttamme on vaalittava ja rakennettava; ja heikompiosaisista
on pidettävä huolta.

Toki tunnistan politiikan monet haasteet ja heikkoudet sekä yhteensovittamisen
ongelman nykymaailmaan, mutta politiikan vaihtaminen parempaan järjestelmään on
sekä työlästä että riskialtista. Pidän parempana hidasta politiikan kehittämistä, kuin
sen haukkumista ja vähättelyä.
Lohjalla olen ollut palvelutuotantolautakunnan jäsen ja varavaltuutettu viimeisen neljä
vuotta. Osallistun aktiivisesti Keskustan valtuustoryhmän työhön. Siellä pohdimme
yhdessä päätökseen asetettuja asioita. Lautakunnassa olen ahkera, otan kantaa ja
teen muutosesityksiä aina tarpeen vaatiessa. Valtuustossa olen käynyt vasta kolme
kertaa, mutta puheen olen pitänyt joka kerta, ja olen tehnyt myös valtuustoaloitteen.

Kuntapolitiikassa olen asianhoitaja, en idealisti. Asioiden asiallinen hoitaminen on
Lohjalla ollut valitettavan työlästä, eikä aina ollenkaan mahdollista. Avoimen, reilun ja
asiallisen asianhoidon eteen on jatkettava työtä. Lohjalla vallitsevat tavat ja
tottumukset eivät vastaa nykyaikaista odotusta yhteistä asioiden hoitamisesta.
Lohjalaisen hallintokulttuurin tervehdyttäminen on juuri nyt tärkeintä. Molemmin
puolinen luottamuspula viranhaltijoiden ja luottamusorganisaation välillä halvaannuttaa
koko Lohjaa.
Samoin terveen ja avoimen kuntatalouden hoitamisen eteen on ponnisteltava myös
jatkossa. Kun perustoimintatavat paranevat myös yksittäisten asioiden hoito nopeutuu
ja yksinkertaistuu.


Keskittämisen ja tiivistämisen aika on ehdottomasti ohi. Se sopii vain joihinkin
erikoistoimiin. Arjen palvelut on oltava kohtuullisen lähellä ja helposti saatavilla.
Terveyteen ja hyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä se säästää valtavasti.
Elinvoimaamme voimme parantaa ihan omasta takaa monin edullisin keinoin. Rahaa ei
tarvitse etsiä merien takaa. Ilmastoasiat on huomioitava jokaisessa päätöksessä,
kuten myös inhimillisyys. Kaupunkimme on meidän kaupunkilaisten, ei instituution, ja
politiikka on väline edistää kaupunkilaisten, yritystemme ja yhteisöjemme asioita.
Muuttuva maailma huolestuttaa, mutta katson silti luottavaisesti tulevaan. Osaamme
kyllä ratkaista haasteet, jos vain sallimme niin tapahtuvan. Ilmastoasioissa kehitys
kulkee hurjaa vauhtia jo, ja hyvä ratkaisuja tuotetaan menestyksellisesti. Tekomme
Suomessa on kuitenkin vasta malli muille. Merkitykselliset toimet tehdään yhdessä
maailmalla, sopimalla, kehittämällä, ratkaisemalla. Rajoitteiden asettaminen täällä
Suomessa yksilötasolla on oltava kohtuullista ja merkityksellistä. Isot
suunnanmuutokset ilmastoasioissa tehdään ihan muualla.