Ehdokkaita: Vaalikynä-mielipidekirjoitus Länsi-Uusimaassa 1.5.2021: Liikunta ja liikuttaminen osana kuntalaisten hyvinvointia Lohjalla

Liikunta ja liikuttaminen osana kuntalaisten hyvinvointia Lohjalla

Terveyttä edistävänä ja huonokuntoisuutta ennalta ehkäisevänä toimintana liikkuminen ja eri liikuntalajien harrastaminen on yksi tärkeimmistä kaikkien ikäryhmien kohdalla. Lohjalla Liikuntakeskuksella on keskeinen asema lohjalaisten liikuntaharrastusten toteuttajana ja edesauttajana. Yhteistyössä Liikuntakeskuksen kanssa toimii yli 100 urheiluseuraa. Yhteistyökumppaneita Liikuntakeskuksella on runsaasti ja lajiliikunta näyttää toimivan Lohjalla monipuolisesti.

Kuntien velvoitteena on valmistaa valtuustokausittain kunnan hyvinvointistrategia. Lohjan Liikuntakeskuksella onkin parhaillaan avoinna kuntalaiskysely, jossa kartoitetaan mielipiteitä Liikuntakeskuksen toiminnan strategiasta 2025. Mielestämme tämä ei kuitenkaan ole riittävä pohja kunnan seuraavassa hyvinvointistrategiassa kuntalaisten liikkumisen tarpeiden tarkastelemiseen.  Strategiayhteistyöhön tulee myös osallistaa eri yhdistyksiä, joiden toiminnan kautta tavoitetaan suuri joukko muita kuntalaisia kuin lajiharrastajia ja aktiiviliikkujia.

Liikuntakeskuksen yhteistyöstä eri alueiden kanssa on hyvänä esimerkkinä Laavujen kierrokset. Kaiken ikäisiä kuntalaisia tavoittavia liikuntatapahtumia on hyvä kehittää laajemminkin yhteistyössä yhdistysten ja alueellisten toimijoiden kanssa ja niihin voisi pyytää myös yrityksiä sponsoriavuksi. Kannatamme eri ikäryhmille suunnattuja liikkumista edistäviä toimintatapahtumia huomioiden erityisesti lapset, nuoret ja ikäihmiset.

Kunnallisten liikuntapalveluiden tavoitteena tulee olla alueellinen, sosio-ekonominen ja erityisryhmät huomioiva tasa-arvo. Alueet huomioivana toimintana onkin Lohjalla perustettu lähiliikuntakenttiä, joiden suunnitteluun alueen asukkaat ovat saaneet osallistua. Asukkaiden mielipiteitä liikkumiseen ja liikuttamiseen voitaisiin laajemminkin selvittää aluelähtöisellä kyselyllä. Tämä asukaslähtöinen lähestysmistapa voisi toimia kaupungin hyvinvointipoliittisen päätöksenteon lähtökohtana. Näin voitaisiin myös saada liikuntakeskuksen strategia ja brändi paremmin kytketyksi Lohjan omaan vetovoimaisuuden ja elinvoiman brändiin.  Toteutus tapahtuisi yhteistyössä Liikuntakeskuksen brändiosaajien, yhdistysten ja kaupungin kanssa.

Kuntalaisten liikkumisen lisäämisessä ja sen tarpeen tiedostamisessa liikuntaneuvonta ja -ohjaus ovat myös merkittävässä roolissa. Tässä olisi Liikuntakeskuksella mahdollisuus rakentaa uudenlaista yhteistyötä lukuisten lohjalaisten yhdistysten kanssa. Tieto ja ohjaus Liikuntakeskukselta ja toteutus puolestaan yhdistyksiltä. Näin voimme kaikki yhdessä olla rakentamassa kunnan uutta hyvinvointistrategiaa ja mikä tärkeintä – omaa terveyttä.

Liisa Jääskeläinen

Laila Kakko

Joni Pitkonen

Outi Rönn

Keskustan kuntavaaliehdokkaat