Ehdokasesittely: Joni Pitkonen

Minulle tärkeitä asioita ovat:

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tapahtuu palveluja kehittämällä monialaisesti ja moniäänisesti julkisten ja kolmannen sektorin palvelujen yhteistyöllä.

* Kulttuurisen moninaisuuden edistäminen huomioimalla erilaisten vähemmistöjen tarpeet sekä turvaamalla kulttuuripalvelujen saatavuus. Taiteen ja elämysten toteutuminen on tärkeä henkisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen tasa-arvon ulottuvuus sekä Lohjan vetovoimatekijä.

* Lohjan kylien kulttuuriperinnön ja maaseudun elinvoimaisuuden vaaliminen. Toisaalta myös lasten ja ikääntyvien palvelujen ja vapaa-ajan harrastusten saavutettavuus turvaamalla riittävä joukkoliikenne.

Hyvinvointia edistävä päätöksenteko ja toimintakulttuuri Lohjalla

Olen 48 -vuotias sammattilainen moniosaaja. Läheisiäni ovat puoliso, kolme teini-ikäistä tytärtä, koira, kissa, lasten kanit sekä lukuisat ystävät elämän varrelta.

Koulutukseni on sosionomi (AMK), myös muita tutkintoja on tullut elinikäisen oppimisen polulla. Olen opiskellut mm. musiikkia, johtamista ja yhteiskuntapolitiikkaa. Työurallani olen ehtinyt työskennellä varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja viimeisimpänä Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, jossa toimin kehittämisasiantuntijana. Tehtävästäni käsin saan olla kehittämässä lohjalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä palveluja sekä tuottamassa erilaisten hankkeiden ja ohjelmien kautta myös ketteriä kokeiluja.

Keskeinen tavoite on luoda lasten, nuorten ja perheiden palveluihin toimintakulttuuri, jossa varhaisella tuella on keskeinen sija. Lohjan kaupungin tulee palvelunjärjestäjänä pystyä luomaan puitteet, jossa monialainen yhteinen työ kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on oikea-aikaista ja rakenteet elävät joustavasti toimintaympäristön muutoksessa sekä mukautuvat ketterästi arjessa perheiden tarpeisiin. Tarvitaan kuitenkin järkeviä ja johdonmukaisia päätöksiä. Säästöjä ei pidä tehdä niistä peruspalveluista jotka luovat suojaa lapsen hyvinvoinnille. Tärkeää on mm. harrastamisen, liikunnan, sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden tukeminen. Palvelujen tulee olla saatavilla lähellä ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Minulla on myös vahva kokemus taiteen ja kulttuurin parista. Olen työskennellyt musiikin ja näyttämötaiteen parissa, opiskellut klassista ja viihdemusiikkia sekä antautunut harrastajateatteritoiminnan vetämiseen. Tunnen vastuuta myös siitä, että kykenemme luomaan sellaiset eri-ikäisten asukkaiden kokonaishyvinvointia tukevat edellytykset, jossa kulttuuripalveluilla on keskeinen rooli.

Minua kiinnostaa arjen erilaiset ilmiöt ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Oman arkeni kivijalka on ihmisten kohtaaminen ja dialogi ja olenkin huomannut, että juuri sen väheneminen on ollut minulle vaikeaa nyt poikkeusoloissa. Elämykset ovat minulle tärkeitä, niitä saan esim. teatterista, matkustelusta, luonnosta ja liikunnasta sekä yhteisistä hetkistä perheen ja ystävien kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aina kiinnostanut minua ja se että Suomessa voimme aidosti vaikuttaa. Meidän on kuitenkin pidettävä huolta, että myös ne joiden ääni ei kuulu lujaa saavat ilmaista tarpeensa ja tulevat tuetuksi. Hyvinvoinnin ja terveyden taso on kohonnut huimasti, mutta samalla sen jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Mielestäni tämä on yhteiskuntamme hyvinvoinnin kärkihaaste. Syrjäytymistä edistävät rakenteet tulee poistaa ja kaikille tulee taata arki, joka tuntuu elämisen arvoiselta.

Olen ollut keskustalainen jo 30-vuotta. Arvostan puolueessani sitä, että se on koko Suomen kokoinen puolue, konkreettisesti ja sisällöllisesti. Edistämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, sivistystä ja yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kestävyyttä. Haluamme pitää maatamme asuttuna ja hajauttaa palveluita sinne missä ihmiset asuvat. Jos ajatellaan yhteiskuntamme vähäosaisia, keskustalaisen hyvinvointiajattelun eräs perusydin on se, että kansalaista autetaan selviytymään itse toimintakykyä tukemalla, esim. aktivoivalla perustulolla tai työttömyysturvalla. Heikoimpia tuetaan tarvittaessa hyvinvointiin myös sosiaaliturvalla. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman talouskasvua tai edes riittävän tasapainoista julkista taloutta.

Ihmisen kokonaishyvinvointia voidaan tukea monilla tavoilla. Olen saanut kokea, miten Lohjalla on upeat kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joiden asemaa tulee vahvistaa edelleen ja turvata niiden elinvoimaisuus myös jatkossa. Haluan myös olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa ihmisen ja luonnon suhde on vastavuoroinen ja jossa ihmisellä on aktiivinen rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Luonnon merkitys on korostunut elämässäni vuosi vuodelta yhä enemmän.

Itse näen että yhteiskunnallisen keskustelun ja politiikan viehätys on juuri moniäänisyydessä ja siinä että asioita voi lähestyä mitä erilaisimmista näkökulmista käsin. Perustan oman toimintani toisten arvostamiseen, kunnioitukseen, läsnäoloon ja yhteistyöhön. Näen itseni vahvasti sillanrakentajana ja tästä lähtökohdasta olenkin mieluusti käytettävissä kaupunginvaltuustoon koko Lohjan parhaaksi. Muistetaan, että yhdessä teemme Lohjasta parhaan!