Hilkka Hyrkkö: Mielipide Länsi-Uusimaa 11.5.2021: Omaishoitajat tarvitsevat monipuolista tukea

Länsi-Uusimaa on tarkasti seurannut Vasemmistoliiton aloitteitta omaishoidon palkkioista, ensin valtuustoaloitetta niiden korottamiseksi ja nyt kansalaisaloitetta verovapauden saamiseksi.
Viime vuonna näihin aikoihin tehtiin paljon töitä erilaisten säästökohteiden löytämiseksi tämän vuoden talousarvioon. Paineet sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten menojen leikkaamiseen olivat kovat. Niinpä sote-lautakunta joutui käsittelemään tämän vuoden budjettiesityksessä omaishoidon palkkioluokkien yhdistämistä, joka olisi tarkoittanut joidenkin omaishoitajien palkkioiden laskua ja toisaalta omaishoitajien vapaiden ja lomien leikkauksia.

Keskustan aloitteesta tämä päätösesitys kuitenkin hävisi lautakunnan äänestyksessä ja meni sitten sellaisenaan läpi myös valtuustossa. Omaishoidon palkkioita ei leikattu eikä omaishoitajien muita etuja vähennetty!

Omaishoidon palkkioiden suuruus, palkkioluokat ja myöntämisperusteet ovat kuntakohtaisia. Lohjalla on käytössä neljä palkkioluokkaa. Ne ovat hyvin vertailukelpoisia muihin Länsi-Uudenmaan kuntiin verrattuna. Todennäköisesti taksat ja myöntämisperusteet yhtenäistyvät, kun Länsi-Uudenmaan yhteinen sote-alue aloittaa 2023.

Keskustan kanta palkkion suuruuteen noudattelee Omaishoitajien Liiton kantaa. Liitto ei pidä palkkion korotuksia esillä, vaan painottaa omaishoitajuuden tukemista kokonaisuutena.

Omaishoitajan vaativaa ja tärkeää työtä tekevät tarvitsevat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukea. Heidän pitää saada apua työssään. Omaishoitajuus ei saa olla este kotihoidon ja terveydenhuollon muille palveluille. Omaishoitajia pitää eri tavoin kannustaa pitämään lakisääteiset vapaapäivänsä ja lomansa.
Tämä onkin onneksi merkittävästi Lohjalla lisääntynyt. Kunta on velvollinen huolehtimaan hoidettavan tarpeista ja mahdollisesta intervallihoitopaikasta, kun omaishoitajalla on vapaata. Aiemmin vapaiden ja lomien käyttö on ollut alhaisella tasolla.
Omaishoitajien Liitto tuo kannoissaan esille myös sen, että hoidettavia ja hoitajia on monenlaisia. Vammaista lasta kotona hoitava vanhempi on ehkä luopunut palkkatyöstä ja silloin omaishoidon palkkiolla on perheen tuloissa merkittävä rooli. Ikäihmisen omaishoitaja on usein yhtä iäkäs puoliso ja palkkio ja sen verotus on suhteessa eläketuloihin.
Omaishoito on kunnalle ehdottomasti edullisin hoitomuoto, mutta kunnankaan tarkastelussa kustannukset eivät voi olla merkitsevä tekijä. Kuntalaisilla on oikeus saada omien tarpeidensa mukaista hoitoa ja hoivaa. Omaishoitajuus ei aina ole paras vaihtoehto, vaikka se saattaa siltä tuntua. Silloin kunnan pitää osata tukea ja ohjata perheitä tekemään muita rakaisuja.
Keskustan mielestä omaishoitajia ja heidän hoidettaviaan pitää tarkastella kokonaisuutena, asiaa eri puolilta katsoen. Kustannukset ja rahapalkkio ovat asian yksi puoli. Palkkion verotusta ja vähennysoikeuksia kehittämällä voidaan päästä hyviin tuloksiin.

Hilkka Hyrkkö

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

varavaltuutettu

Keskusta, sitoutumaton