Kirsi Ferin: Vaalikynä Länsi-Uusimaassa 3.6.2021: Ensisijaiset ja toissijaiset lapset

Lohjajaiset lapset on nyt jaettu ensisijaisiksi ja toissijaisiksi oppilaiksi. Ensisijaiset lapset saavat koulupaikan ja sinne ilmaisen kuljetuksen, jos se matkan pituuden vuoksi on oikeutettua. Toissijaiset lapset on valittu toiseen, ei viranomaisen ensiksi osoittamaan kouluun. Toiseen kouluun on voinut hakeutua erillisellä hakemuksella. Syitä on monenlaisia, ja toissijaisia lapsia on paljon.

Karjalohjalaisilla yläkoululaisilla on pisimmät peruskoulumatkat Lohjalla. Bussit kulkevat kahteen yläkouluun, tulevaan Laurentiuskouluun ja Järnefeltin kouluun. Pohjois-osista Karjalohjaa on paljon lyhyempi matka Laurentiuskouluun, kuin vastakkaiselle puolelle järveä, jonne on kaikista pisin koulumatka kaikista yläkouluvaihtoehdoista. Nämä kaikista pisimpien matkojen oppilaat eivät ole saaneet oikeutta käydä lähintä mahdollista kouluaan ensisijaisena oppilaina, sillä he eivät ole ”mahtuneet” lähimpään kouluunsa. Lupa on myönnetty kyllä toissijaisena, jolloin mm perheet kustantavat koulumatkan itse. Bussiliput eivät ole Lohjalla edullisia.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta hyväksyi syksyllä uuden oppilaaksiottokriteeristön. Vanhoista koulupiirirajoista luovuttiin ja koko Lohjasta tuli yksi oppilaaksiottoalue. Ennen lähikoulupaikka määrättiin koulupiirin sisältä, ja lapsilla oli oikeus vain oman koulupiirin kouluihin. Nyt oppilasmassa jaetaan viranhaltijoiden jaon mukaan tärkeimpänä kriteerinä tasakokoiset luokkakoot. Valintakriteereistä arvoansa menettivät mm. lyhyt koulumatka, vanhempien sisarusten koulupaikan huomioiminen ja lapselle sopivat tukipalvelut. Käytännössä koulujako on hoidettu vanhan koulupiirijaon pohjalta. Koulumatkan pituus tai lain ohjaus oikeudesta lähimpään kouluun ei viranomaisiin ole vaikuttanut. Perusopetuslaki 6§ ohjaa lähikoulupaikan määräytymistä tärkeimpinä kriteereinä turvallisuus ja koulumatkan lyhyys.

Tulevan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan on syytä tarkastella uudelleen oppilaaksiottokriteeristöjään ja ohjeitaan viranhaltijoille. Ei liene aivan oikeudenmukaista se, että historiallisin ja alueellisin perustein lapset eivät pääse lähimpään kouluunsa, vaan osoitetaan kauimmaiseen kouluun. Karjalohjalaisia pohdituttaa tietenkin, kuinka paljon toissijaisille lapsille varataan paikkoja ohi niiden lasten, jotka pyrkivät kouluunsa ensisijaisten oikeuksilla, ja miten lyhyiden matkojen oppilaat ovat ensisijaisuudessa arvokkaampia kuin pitkän matkan oppilaat.

Kantelu Aluehallintovirastoon on asiasta tehty, mutta tulos ei ole vielä tullut. Tärkein korjaus asiassa perheille on ilmaisen koulukyydin myöntämin, sillä toissijaisen nimityksen vielä oppii sietämään.

Kirsi Ferin, Keskustan kuntavaaliehdokas Karjalohjalta