Laila Kakko: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 5.6.2021: Vapaaehtoistyö kunnan hyvinvointistrategian osana

Kuntalain mukaan uuden valtuustokauden alussa laaditaan kuntaan kuntastrategia seuraavaksi valtuustokaudeksi.  Ensimmäisenä kohtana siinä on hyvinvointistrategia, johon kirjataan toimia, joilla kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään.

Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutuu, jää edelleen kuntien vastuulle asukkaittensa terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen.  Lohjalla Liikuntakeskuksen rooli asukkaiden terveyden edistämisessä on merkittävä.  Liikuntakeskuksen yhteistyö liikuntajärjestöjen kanssa tavoittaa kuntalaisia lapsista vanhuksiin. Omalla sarallaan tärkeää työtä tekevät terveysjärjestöt, jotka auttavat ja tukevat monenlaisten sairauksien kanssa eläviä kuntalaisia. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut kuuluvat myös hyvinvointipalveluihin.

Koronapandemian jälkeen tulemme elämään kuntataloudessa vaikeita aikoja.  Säästöjä tullaan etsimään joka puolelta, jotta vältettäisiin veronkorotukset.  Lohjalla on hyvin vireää järjestötoimintaa ja tuhansia ihmisiä osallistuu niiden järjestämiin aktiviteetteihin.  Järjestöillä on voimaa: ne saavat ihmiset liikkumaan, huolehtimaan terveydestään, osallistumaan, nauttimaan luovista kyvyistään, antavat ohjeita terveellisiin elämäntapoihin ja siinä sivussa edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Pidän tärkeänä, että kunnassa olevien hyvinvointia tukevien järjestöjen palvelut ovat myös kunnan ammattilaisten tiedossa ja että he voivat asiakkailleen kertoa näistä palveluista, kuten liikuntaryhmät, erilaiset järjestöjen toimintaryhmät, tukea antavat palvelut, kuntoutuskurssit ja vertaisryhmätoiminta.   Uuden valtuustokauden alussa toivon, että hyvinvointijärjestöt saisivat jossain vaiheessa tilaisuuden kertoa itsestään ja esittäytyä uusille päättäjille.

Kuntastrategiaan pitää kirjata näkyviin selkeät toimintamallit kunnan ja järjestöjen yhteistyölle.  Järjestötyö perustuu vapaaehtoisuudelle ja sitä tehdään yleensä pienillä budjeteilla, joten toivon, että järjestöjen toimintaedellytyksiä edelleen edistetään mm. toiminta-avustuksilla, järjestöille annetaan mahdollisuus toimia kaupungin yleisissä tiloissa mm. toreilla maksutta, tyhjiksi jääneitä tiloja vuokrataan edullisesti järjestötyöhön.

Kolmannen sektorin yhteistyöllä tuetaan kunnan talouden tasapainoa.  Hyvinvoivat kuntalaiset pienentävät hoitokuluja ja veronmaksajat kiittävät.

Laila Kakko

Keskustan kuntavaaliehdokas