Valtuustoaloite: teatteritaiteen perusopetuksen ja harrasteteatterien tilasta Luksialta vapautuvaan Nummentie 6 kiinteistöön (16.6.2021)

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osoittaa teatteritaiteen perusopetukselle sekä harrasteteatterille Nummentie 6 kiinteistöstä toimintaan soveltuvat tilat.

Lohjalla on rikas kulttuuritarjonta useilla aktiivisesti toimivilla teatteriryhmillä ja Lohjalla saa jopa Teatteritaiteen perusopetusta, nyt jo nyt kymmenettä vuotta. Teatterin ja draamakasvatuksen kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia ja valmistaa hyvään aikuisuuteen. Tästä on runsaasti tutkittua näyttöä. Se tarjoaa avoimen ja suvaitsevaisen ilmapiirin, joka kasvattaa ymmärtämään moninaisuutta. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Teatteritaiteen opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kulttuurista osaamista kehittämällä hänen taitojaan ja tietojaan. Oppilasta ohjataan sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Samalla opitaan erittäin tärkeitä tunnetaitoja. Lisäksi digitalisaation pyörittämässä maailmassa ovat aidot kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ensiarvoisen tärkeää.

Tällä hetkellä teatteriryhmätoimijat ovat hajallaan, eikä niillä ole vakiintuneita esiintymis- tai harjoitustiloja. Lohjan kaupunki voisi mahdollistaa vapaiden teatteriryhmien ja teatteritaiteen perusopetuksen toiminnan kehittämisen ja tukea heitä toimitiloilla, jotka sopivat teattereiden käyttöön. Toimitiloilla teatterit pystyisivät kehittämään toimintaansa ja saisimme jatkossakin nauttia monipuolisesta ja laadukkaasta teatteritoiminnasta ja myös vaihtoehtoisista ajan hengen mukaisista nykyteatteriesityksistä Lohjalla. Nyt vapautuva Nummentie 6:n kiinteistö olisi ihanteellinen vapaiden teatteriryhmien ja teatteritaiteen perusopetuksen käyttöön. Olisi upeaa ja avointa näkemystä osoittavaa, jos kaupunki näkisi vapautuvat Luksian tilat mahdollisuutena kehittää sitä kulttuurin keitaaksi ja teatteritaiteen perusopetuksen kodiksi. Kodiksi, joka tukisi teatteritaiteen perusopetusta sekä teatteria harrasteena. Näitä tiloja voisi hyödyntää draamakasvatuksessa myös päivisin sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen lasten ja nuorten ryhmien projekteissa.

Tämän lisäksi tällä toiminnalla lisäisimme kiinteistön käyttöastetta ja nostaisimme kaupungin imagoa lasten ja nuorten sekä kulttuurikaupunkina.

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osoittaa teatteritaiteen perusopetukselle sekä harrasteteatterille Nummentie 6 kiinteistöstä toimintaan soveltuvat tilat.

Lohjalla 16.6.2021 Keskustan valtuustoryhmän puolesta Lotta Paakkunainen