Hilkka Hyrkkö: ryhmäpuheenvuoro hyvinvointikertomuksen vuoden 2020 vuosiraportti

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmäpuheenvuoron hyvinvointikertomuksen vuoden 2020 vuosiraportista.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja yleisö

Uudelle valtuutetulle sallitaan varmaan alkuihastus. Ihastukseni kohde on käsittelyssä oleva hyvinvointikertomuksen vuosiraportti. Se on minusta asiakirja parhaimmillaan. Siinä sanotaan:


”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Sen tavoitteena on

• lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä

• ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja

• vahvistaa osallisuutta.”


Kun kunnan perustehtävä on tuottaa kuntalaisille hyvinvointia, hyvinvointikertomuksessa kerrotaan, miten se tehdään. Voiko asiakirjalta enempää vaatia?

Tämä on siis tärkeä työkalu siinä, mitä me teemme, kenelle me teemme ja miten me teemme entistä parempaa Lohjaa.

” Hyvinvointikertomus on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja

seurannan välineenä.

Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää

– tarjoamalla perusteluja päätöksille

– auttamalla priorisoimaan toimintaa

– tukemalla toiminnan arviointia varmistamalla toiminnan resurssit”

Samaan aikaan se antaa meille monta mahdollisuutta parantaa hyvinvointia, vaikka sosiaali- ja terveyspuolen toimintoja siirtyy iso joukko maakuntahallinnolle.

Kuntaan jäävät kuitenkin esimerkiksi monet terveyttä edistävät toimet, ja hyvinvointikertomus kertoo, miten niistä on tähän saakka selvitty.

Kaiken muun lisäksi hyvinvointikertomus on mittareiden osoittaessa kehitystä varma tulonlähde kunnalle. Valtio rupeaa maksamaan asukasluvun mukaisen bonuksen aina kun mitattava asia menee eteenpäin.

” Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.

HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen

valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin

ja terveyden edistämistyön mukaan.”

Tässä olivat ihastuksen hyvät puolet. Valitettavasti hyvinvointi kertomuksessa on tällä hetkellä Lohjalla listattu pitkä rivi huonoja puolia. Vain neljä muuttujaa on kehittynyt suotuiseen suuntaan. Kaikki muut osoittavat huonompaa suuntaa.

Lista on pitkä ja surullinen erityisesti lasten ja nuorten osalta.
Lastensuojeluilmoituksia on vertailussa oleviin kuntiin nähden eniten.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut.
Rikoksista syyllisiksi epäiltyjen määrä kasvoi alle 14-vuotiaiden ryhmässä.

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet.
Vitos- ja kahdeksanluokkalaisten liikuntamittauksessa lasten kunto on laskenut.

Suositusten mukaan liikuntaa harrasti vain neljännes koululaisista.

Nuorisotyöttömyys kasvoi.

Rikoksista epäiltyjen nuorten määrä kasvoi myös 18-20 -vuotiaiden ryhmässä.

Työikäisillä mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot lisääntyivät. Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on vertailukuntien suurin ja yli Uudenmaan ja koko maan arvon.

Tehtävää siis totisesti riittää kaikilla toimialoilla. En usko, että Lohjan vetovoima ja pitovoima paranee ilman, että vakavasti teemme työtä näiden asioiden korjaamiseksi.
Toivon, että myös me luottamushenkilöt oivallamme hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ja olemme valmiit tekemään työtä sen hyväksi. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kertomuksen vuosiraportti hyväksytään.

Voit myös katsoa Hilkan puheen tästä linkistä:

https://fb.watch/9cxXDEBeSz/