kuva aleks magnusson

Kunnallisjärjestön kannanotto Lohjan joukkoliikenteeseen

Lohja tarvitsee toimivan sisäisen julkisen liikenteen.


Palvelujen keskittämisen jälkeen tasapuolinen palvelujen saavutettavuus on jäänyt Lohjalla hoitamatta. Korona-kriisin
myötä julkinen liikenne supistui entisestään pelkäksi koululaisliikenteeksi. Bussiyhteydet kyläkeskuksiin ovat jo
mitättömät, eikä ilman autoa kylissä enää selviä. Kaupungin asettamat julkisen liikenteen työryhmät eivät ole saaneet
ratkaisuja aikaiseksi. Julkinen liikenne tarvitsee toimiakseen sitoutumista ja verorahaa.


Keskustan Karjalohja-Sammatti paikallisyhdistys ja Keskustan Lohjan kunnallisjärjestö vaatii Lohjalle
kaupungin vuosibudjettiin sisällytetyn asiallisen sisäisen julkisen liikenteen, jossa

 • vuorot ja reitistöt sovitaan ja kilpailutetaan 10 vuoden sopimuksilla
 • kyläkeskusten asukkaiden saavutettavuus kaupunkikeskustaan ja takaisin kyliin
  turvataan julkisilla kulkuneuvoilla n. klo 6.00 – 22.00 välisellä ajalla noin tunnin välein
  kulkevilla vuoroilla
 • kaikille alle 18-vuotiaille ja yli 70-vuotiaille lohjalaisille annetaan ilmainen bussien
  käyttöoikeus kaikilla reitistön osilla
 • järjestelmän rakentaminen aloitetaan jo vuoden 2022 aikana, ja otetaan käyttöön
  viimeistään vuoden 2023 alusta.

Näin toimien kaupunki vastaa ilmastovastuuseen vähentämällä yksityisautoilua, opettaa kuntalaisia käyttämään julkista liikennettä ja tasapuolistaa eri alueiden asukkaiden palvelujen ja julkisten jatkoyhteyksien saavutettavuutta. Ilmainen ja toimiva julkinen liikenne mahdollistaa kaikille lapsille mieluisan lajin harrastamisen myös etäämmällä omasta
kaupunginosasta tai kotikylästä. Perheiden voimavarat ja jaksaminen paranee, kun lasten kuljettamiseen ei työssäkäyvien vanhempien tarvitse varata tunteja joka päivä.


Sisäinen julkinen liikenne tukee myös senioreiden omatoimisuutta, sosiaalisia yhteyksiä ja
virkeää arkea. Lisääntynyt aktiivisuus ja sosiaalisuus parantaa heidän elämänlaatuaan ja
terveyttään. Aktiiviset ja varmat bussiyhteydet mahdollistavat aikuisten työssäkäynnin julkisilla, mikä taas
parantaa työllisyyttä ja työvoiman saatavuutta. Sisäinen liikenne kasvattaa paikallisten yritysten ja yhteisöjen palvelujen kysyntä ja koko kaupungin kokonaistuottavuus paranee. Tämä investointi parantaa kaupunkilaisten ja varsinkin nuorison pitovoimaa, ja edistää selkeästi kaupungin ja sen kaikkien lähiöiden ja kylien vetovoimaa. Kaupungin muuttovoitto lisääntyy, ja kuntalaisten tyytyväisyys oman kaupunkiinsa kasvaa.