Laila Kakko: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 11.1.2022: Vapaaehtoistyöllä säästetään miljoonia veroeuroja

Luinpa torstain (LU 6.1.2022) lehdestä mielenkiintoisen jutun LoPan yhteiskunnalle tuottamasta hyödystä. Laskelmat perustuvat Palloliiton SROI-mallinnukseen. Lehdessä kerrotaan mm. ”Urheiluseuran tuottamat terveydelliset hyödyt ovat mallinnuksen mukaan jopa 1,82 miljoonaa euroa. Toiminnalla seura ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2-diabetesta ja esimerkiksi mielenterveydellisiä sairauksia.” Todella merkittävää panostusta yhdeltä urheiluseuralta hyvinvointimme eteen.

Samaisessa lehdessä myös vaalikynäkirjoittaja Liisa Jääskeläinen pohtii järjestöjen ja yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa hyvinvointia tukevia palveluja lähipalveluina. LoPan esimerkki osoittaa, että näitä palveluja löytyy jo nyt läheltä ja niillä on huomattavaa merkitystä.

Hyvinvointialueiden syntyessä vuoden 2023 alussa, jää silti kuntien vastuulle hyvinvointia tukevat ja sairauksia ennaltaehkäisevät toiminnot. Kuntien kulttuuri- ja liikuntapalvelut tukevat hyvinvointia, mutta merkittävän lisän kunnissa tuovat kunnan alueella toimivat kymmenet järjestöt. Lohjallakin toimii liikuntaseurojen lisäksi laaja skaala terveys- ja sosiaalijärjestöjä. Terveysjärjestöt omalla toiminnallaan pitävät huolta sairastuneiden omahoidosta järjestämällä tukea ja neuvontaa. Heillä on merkittävä rooli sairauksien ennaltaehkäisyssä, sairauksista tiedottamisessa, kuntoutumisen tarjoamisessa ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä. Mieli ry tekee loistavaa työtä tarjoamalla kriisiapua kellon ympäri ja lisäksi paljon muuta merkittävää työtä mm. nettipalveluja nuorille, kouluttamalla vapaaehtoisia, järjestämällä ryhmätoimintaa ja tarjoamalla mielenterveyden ylläpitämiseen vahvistavia harjoituksia netissä ja paljon muuta aineistoa mielenterveyden tueksi. Lapsia ja perheitä tukemassa on Lohjallakin Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Sos-lapsikylätoiminta, SPR ja monet muut. Vammaispalveluissa on omat järjestönsä asiakkaiden tukena.

Vapaaehtoistoiminta kattaa palveluja laidasta laitaan ja palveluiden piirissä on satoja tuhansia ihmisiä täällä Länsi-Uudellamaallakin (asukasluku 470 000). Tällaisen työn merkitys on varmasti kymmenien miljoonien luokkaa, jos yhden lohjalaisen urheiluseuran merkitys terveydelle on laskettu lähes kahden miljoonan tuloksi yhteiskunnalle. Voisiko jopa sanoa, tätä ei ehkä kukaan ole laskenut, että hyvinvointijärjestöt tekevät miljoonien veroeurojen säästöt vuosittain laskevina sairaus- ja hoitokuluina. Kuntien verotulojen vähentyessä arvostusta ja arvonantoa toimintatukien muodossa toivon edelleen uudessakin järjestelmässä.

Laila Kakko,

Lohjan Sydän ry puheenjohtaja,

Lohjan Liikuntakeskuksen hallituksen jäsen,

Lohjan vammaisneuvoston varapuheenjohtaja,

Aluevaaliehdokas Keskusta