Päivi Alanne: Länsi-Uusimaa: Mielipide: Olemattomasta äänestettiin

Länsi-Uusimaa lehti uutisoi valtuuston kokousta ja kirjoituksen lopussa oli maininta, että myös tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta äänestettiin.

Esitin kokouksessa, että ”Valtuuston käsittelyyn ei ole tuotu arviointisuunnitelmaa, ainoastaan seurantavastuut. Joten esitän, että Valtuusto päättää merkitä tiedoksi Tarkastuslautakunnan seurantavastuut valtuustokaudelle 2021-2025.”

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten Kuntalain 121 pykälän mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tulee perustua arviointisuunnitelmaan, josta määrätään myös tuossa Kuntalain 121 pykälässä, joka voidaan tarkastuslautakunnan niin päättäessä antaa myös tiedoksi valtuustolle. Yleensä tarkastuslautakunnat laativat koko valtuustokaudeksi yleisemmän arviointisuunnitelman, jota tarkennetaan vuosittaisilla työohjelmilla.

Tarkastuslautakunnan esitys oli, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vastuut valtuustokaudelle 2021–2025. Koska arviointisuunnitelmaa ei ollut liitteenä, tein vastaesitykseni ettei olematonta merkitä tiedoksi.

Vastaesitykseni hävisi niukasti 28-23.

28 valtuutettua näki jotain mitä minä en.

Päivi Alanne, kaupunginvaltuutettu, hallituksen jäsen, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja