Valtuustoryhmä: Mielipide Länsi-Uusimaa 18.2.2022

Keskustan valtuustoryhmä otti kantaa Lohjan kiusaamiskohuun. Länsi-Uusimaa uutisoi 14.2.2022 lohjalaisten luottamushenkilöiden kiusaavan viranhaltijoita: https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4478382 ja toimittaja Nurmilaakso pohti kolumnissaan asiaa: https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4479663

Keskustan valtuustoryhmä otti kantaa:

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4482091

Kiusaamiskohusta

Länsi-Uusimaa uutisoi alkuviikosta, että Lohjalla on kiusaamiskohu. Johtava virkahenkilö on kirjeessään kaupunginhallitukselle kertonut kokevansa eräiden luottamushenkilöiden toiminnan kiusaamiseksi.

Kiusaaminen on tuomittavaa, oli kiusaaja tai kiusattu kuka tahansa. Aiemmin on todettu, että monien virkahenkilöiden työtaakka on kohtuuton. Taloutta tasapainottaessa on henkilöstön määrää vähennetty ja se näkyy ikävästi työtaakan epätasaisesta jakautumisesta työntekijöiden harteille. Toisilla taakkaa on, toisilla vähemmän.

On myös todettu, että luottamushenkilöt ovat lisänneet kohtuuttomasti työtaakkaa erilaisilla selvityspyynnöillä ja valituksilla. Haluamme tuoda esiin sen, että luottamushenkilöitä on jo ennen tätä kehotettu rajaamaan tietopyyntöjään! Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus on kuitenkin erikseen turvattu kuntalaissa.

On harmillista, että luottamushenkilön oikeuksien käyttäminen koetaan henkilökohtaiseksi ja jopa kiusaamiseksi.

Luottamushenkilön tulee voida luottaa esitysten laillisuuteen, mutta jos niin ei ole? Jos halutaan asioiden hoituvan oikein, kuntalain ja hallintosäännön mukaan, onko se kiusaamista?

Luodaanko tässä nyt pelon ilmapiiriä, myös luottamushenkilöiden suunnalta toisia luottamushenkilöitä kohtaan?

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus on erikseen turvattu kuntalaissa.

Tahot, jotka ovat nostaneet asian esille tekevät tätä varmasti siitä hyvästä tahdosta, että kiusaamiseen on puututtava ja sen on loputtava. Toivoisimme, että tämä koskisi myös kiusaamisia, joita tapahtuu luottamushenkilöiden välillä.

Ennen kunnallisvaaleja eräässä vaalikoneessa kysyttiin pitäisikö luottamushenkilöillä olla käyttäytymissäännöstö. Tämä on ihan aiheellinen kysymys, ja syksyn valtuustoseminaarissa piti käsitellä käyttäytymistä valtuustosalissa.

Tämän asian luottamushenkilökäsittelykin on ollut erikoista, mutta noudattaa kaavaa, joka on ollut nähtävissä jo kauden alusta. Kaikkia ei kuulla, kaikkien ryhmien kanssa ei keskustella, ei ennen kuin on keskusteltu heidän kanssaan, joiden kanssa on helppo keskustella.

Työpaikkakiusaaminen on työsuojeluasia ja tätä varten kaupungilla on omat prosessinsa. Jos luottamushenkilöt ovat syyllistyneet kiusaamiseen, siihen pitää puuttua. Tutkittaessa asiaa tulee kuulla kaikkia osapuolia ja myös asian esille nostaneiden tahojen tulee tarkastaa omat häirintäsäännöstönsä ja toimia sen mukaan, kun löydetään kiusaamista kanssaluottamushenkilöitä kohtaan.

Keskustan valtuustoryhmä