Kirsi Ferin: Valtuustoaloite 18.5.2022: Valtuustoaloite maksuttomasta koulukuljetuksesta toisen asteen opiskelijoille

Me allekirjoittaneet esitämme, että Lohjalla laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat toisen asteen opiskelijat liitetään mukaan maksuttomaan koulukuljetusjärjestelmään, sillä kaupungissamme opiskelumatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne on erittäin heikko. Opiskelumatkat ovat liian monille opiskelijoille ja perheille kohtuuttoman kalliita, ja toisinaan myös mahdottomia järjestää mitenkään. Joukkoliikenne ei ole kaikkien ulottuvilla. Koulumatkojen kalleus ja järjestelyjen vaikeus ei saa olla opiskelijoita eriarvoistava, eikä lain velvoittamaa opiskelua estävä tai selkeästi rasittava. 

Aloite on talousarviovaikutteinen, mutta yhdessä peruskoulun koulukuljetuksen kanssa järjestettynä kuljetuskokonaisuus luo vahvan rungon uudistettavalle joukkoliikenteelle. Käytännössä nämä nuoret, joita aloite koskee, ovat logistiikallemme tuttuja, ja vain jatkavat koulukuljetuksen piirissä peruskoulunsa jälkeen. 

Joukkoliikennettä ei kannata ylläpitää vajaakäytöllä. Meidän tulisi ohjata ja kasvattaa nuorisoamme joukkoliienteen käyttäjiksi. Se on vastuullista kaupunkikulttuuria monella tavalla. 

Esitämme, että maksuttomuus rajataan koskemaan vain Lohjalla sijaitsevia toisen asteen opiskelupaikkoja sekä Nummelan Luksiaa ja Karjaan Axxellia. Tätä kauempana opiskeleville tuki myönnetään kaupungin sisäiseen osaan opiskelumatkasta. Rajanveto tässä on vaikeaa, sillä meillä ei ole tarjota nuorillemme kaikkia opiskeluvaihtoehtoja. 

Toivon, että aloitteeseen tartutaan heti, ja maksuttomuus myönnetään jo syksyllä opiskelunsa aloittaville lohjalaisnuorille, sillä nykyinen tilanne on ristiriitainen oppivelvollisuusuudistuksen kanssa. Maksuton opiskelumatka keventää perheiden ja itse opiskelijan taakkaa vaativassa elämänvaiheessa, ja mahdollistaa konkreettisesti paremman opiskelun. Me tarvitsemme hyvinvoivia, jaksavia ja koulutettuja nuoria työmarkkinoillemme. 

Nuorten ei kuulu kantaa taakkaa siitä, mitä me aikuiset olemme päättäneet; ei kouluverkkouudistuksesta, ei kunnallisen päätöksenteon arvovalinnoista, ei kodin sijainnista, eikä vanhempiensa varallisuudesta. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisessä toisen asteen opiskelijoille valta ja vastuu on yksin kaupunginvaltuutetuilla. 

Maksuton koulukuljetus kaikille oppivelvollisille on sekä pito- että vetovoimaa Lohjalle. Kunnan toimesta järjestetty kuljetus mahdollistaa nuorten vanhempien täysipäiväisen työnteon ja vähentää yksityisautoilua. Se on myös välttämätön seuraus omille päätöksillemme tässä salissa.

Lohjalla 17.5.2022

Kirsi Ferin, Keskusta

Lotta Paakkunainen, Keskusta

Kristian Sarvi, Keskusta

Hannele Maittila, Meidän Lohja

Maaret Laine, Sdp