Kirsi Ferin: Länsi-Uusimaa Kirjoittajavieras-kolumni 27.5.2022: Joukkoliikenteen kipupisteet

Joukkoliikenteen uudistustyö etenee hyvässä järjestyksessä. Olemme luopumassa markkinaehtoisesta liikenteestä, ja vuoden 2023 syksyllä Lohjalla alkaa Elyn järjestämisvastuulla ostettu joukkoliikenne. Olemme yksi viimeisistä kaupungeista järjestämistavan muutoksessa.

Järjestämistapalinjauksen jälkeen olemme joukkoliikennetyöryhmässä keskittyneet palvelutason määrittämiseen ja reittisuunnitteluun. Tässä vaiheessa puhutaan jo selkeästi rahasta. Järjestämistavan muutos kasvattaa itsessään jo vuosittaisia veromenoja arviolta 1,5 M€, vaikka liikenteen määrä ei kasvaisi yhtään. Tällä investoinnilla saa liikenteeseen mm. vakautta, selkeyttä ja pitkäkestoisuutta. Se mahdollistaa myös sen, että liikenne suunnitellaan yksin omien tarpeidemme mukaiseksi, ja että voimme hinnoitella liput kohtuulliseksi.

Palvelutason määrittäminen vaatii arvovalintoja: Keille kaikille joukkoliikenne tulee ulottua, kenen ehdoilla aikatauluja suunnitellaan, tai miten pitkän matkan pysäkille voi odottaa matkustajien kulkea? Arvovalintaa vaatii myös se, pitääkö busseja kulkea reiteillä, joissa on vain vähän käyttäjiä.

Olemme suunnitelleet liikennettä enemmän säännöllisille käyttäjille kuten koululaisille, opiskelijoille ja työssä käyville, sillä heidän määränsä on tasaista ja ennakoitavaa. Tämä on joukkoliikenteen ydinasia. Harvoin liikennettä käyttävien tarpeet voivat olla todella tärkeitä, kuten lääkärissä käynti, mutta heidän tarpeidensa ennakointi ja täyttäminen on usein liian kallista joukkoliikenneratkaisulla. Korkea joukkoliikenteen käyttöaste parantaisi myös satunnaiskäyttäjien tilannetta.

Kuntavertailussa olemme selkeä peränpitäjä, kun vertaillaan avoimeen joukkoliikenteeseen panostusta. Monessa kunnassa joukkoliikennettä pidetään kannattavana palveluna, vaikka se syö vuosibudjettia.

Panostukset joukkoliikenteeseen tulee olemaan pysyvä kuluerä vuodesta toiseen. Uudistustyön keskeinen arvo on luoda pysyvä ja varma liikennejärjestely, jotta sen varaan voi rakentaa elämää. Päättäjiemme vaikein tehtävä on jakaa verotuotot, ja vahvistaa uusi palvelutaso vuosiksi eteenpäin. Joukkoliikennetyöryhmä esittää kaupungillemme selvää parannusta nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon verrattuna.

Kirjoittaja on Lohjan joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja.