Länsi-Uudenmaan keskustan ja Lohjan kunnallisjärjestön kannanotto HUSin säästölistaukseen

Länsi-Uudenmaan Keskustan aluevaltuustoryhmä otti kantaa HUSin säästölistaukseen ja Keskustan Lohjan kunnallisjärjestö yhtyy kannanottoon.

”Länsi-Uudenmaan Keskusta ei hyväksy esitettyä Lohjan sairaalan palveluiden alasajoa ja toimintojen keskittämistä Espooseen. Vetoamme Husin hallitukseen toimintojen jatkamiseksi ja vaadimme, että myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virka- ja luottamushenkilöt tekevät kaikkensa Lohjan päivystys- ja synnytyssairaalatoimintojen säilyttämiseksi.”

Keskustan aluevaltuutettuina Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella toimii ryhmän pj. Eerikki Viljanen, aluehallituksen jäsen Marjut Frantsi-Lankia ja ryhmän vpj. Riikka Pakarinen. Varavaltuutettuina ryhmän sihteeri Lotta Paakkunainen sekä Katriina Rauanmaa ja Sari Metsäkivi.

Kannanotto on julkaistu Luoteis-Uusimaassa sekä Länsi-Uusimaassa:

Länsi-Uudenmaan Keskusta: Lohjan sairaalan toiminta turvattava!

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää maanantaina keinoista taloutensa tasapainottamiseksi. Kuntayhtymän johto esittää säästökeinoiksi rajua palveluiden keskittämisiä. Länsi-Uudenmaan asukkaiden arkeen vakavasti vaikuttavat lakkautettavaksi esitetyt Helsingin nuorisopsykiatrian tutkimusosasto sekä Lohjan sairaalan trauma- ja yhteispäivystys, mikä käytännössä tarkoittaisi myös Lohjan synnytyssairaalan lakkauttamista.

Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on haastava, mutta Lohjan synnytyssairaalan lakkauttaminen ja raju palveluiden keskittäminen ei ole oikea talouslääke. Lohjan synnytyssairaala palvelee erinomaisesti laajaa Länsi-Uudenmaan aluetta, sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä. Oman alueensa lisäksi Lohjan yksikkö palvelee oman alueemme ulkopuolelta tulevia, erityisesti Naistenklinikan ja Jorvin alueelta on tultu Lohjalle synnyttämään.  

Lohjalla turvaudutaan esimerkiksi keisarileikkauksiin sekä vastaavia riskejä ja kustannuksia lisääviin toimenpiteisiin muita HUSin sairaaloita vähemmän. Lääketieteen mittareilla Lohja synnytysosaston tulokset ovatkin olleet erinomaisia. Tilastojen mukaan matkasynnytysten määrä on Uudellamaalla kasvanut muuta Suomea nopeammin.

Päivystystoiminnan ja synnytysyksikön lakkauttamisesta kaavaillut säästöt asettuvat hyvin kyseenalaiseen valoon siksikin, että tarve päivystystoiminnalle ei ole katoamassa hallinnollisella säästöpäätöksellä, emmekä muiden synnytysyksiköiden voivan hoitaa yli tuhatta nyt Lohjalla hoidettavaa synnytystä. Pahimmillaan tällä räikeällä keskittämisellä vain kasvatetaan kustannuksia ja etenkin eriarvoistetaan Uudenmaan asukkaita. 

Lohjan synnytysyksikkö on erittäin hyvämaineinen, se on laajalti tunnettu laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnastaan.  Synnytyssairaalana Lohjaa pidetään erittäin korkeatasoisena. Se noudattaa esimerkiksi WHO:n vauvamyönteisyysohjelmaa ja sille on myönnetty vauvamyönteisen sairaalan sertifikaatit 2015 ja 2021. 

Länsi-Uudenmaan Keskusta ei hyväksy esitettyä Lohjan palveluiden alasajoa ja toimintojen keskittämistä Espooseen. Vetoamme HUS:n hallitukseen toimintojen jatkamiseksi ja vaadimme että myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virka- ja luottamushenkilöt tekevät kaikkensa Lohjan päivystys- ja synnytyssairaalatoimintojen säilyttämiseksi.

30.9.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Keskustan valtuustoryhmä