Kirsi Ferin: Mielipide Länsi-Uusimaa 30.3.2023: Joukkoliikenneuudistus esitetyssä muodossaan on Lohjan parhaaksi – vetovoimaiselta kaupungilta odotetaan laadukasta joukkoliikennettä

Arvoisa kaupunginhallituksen enemmistö,

Joukkoliikenteen uudistaminen tuntuu teille olevan todella vaikeaa. Asiaa on perusteellisesti selvitetty jo yli vuosi. Olemme joukkoliikennetyössä saaneet käyttää Suomen parhaimpia konsultteja, tärkeät faktat on selvitetty, ja selkeään johtopäätökseen kaupungille parhaasta lopputuloksesta on työryhmässä ja lautakunnassa päästy. Kaikki materiaali on ollut teidän käytössänne työn alusta asti, silti te ette osaa tehdä päätöstä.

Lohjan kaupunki on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa vain väestömäärän lisääminen auttaa meitä selviytymään nykyisistä ja tulevista veloista, kaavasotkuista sekä suuresta Tunnin Junan asema -hankkeesta. Väestömäärän lisäämisen tarve on ollut jo kauan, ja me olemme selvittäneet kahdesti, mitä vetovoimaiselta kaupungilta odotetaan. Vastaus on ollut selkeä – toimiva joukkoliikenne. Jos vertaamme kaupunkiamme vetovoimaisiin kaupunkeihin, on selkeä ero laadukkaan joukkoliikenteen puuttuminen meiltä. Väestömäärän lisääminen Lohjalle ei ole utopiaa. Se on mahdollista Uudellamaalla, mutta ilman korjaustoimia vetovoimamme esteisiin, se ei onnistu.

Te toistatte yhtenään, että busseja ei käytä kukaan. Tähän te käytätte asiantuntijana vain oman rivistönne jäseniä. Teistä useimmat eivät itse halua matkustaa bussilla, koska teillä on oma auto ja sillä on mukavampi ajaa. Tiedättehän, että meillä on kaupungissa paljon asukkaita, joilla ei ole varaa omaan autoon. Meillä on nuoria, vanhoja ja vammautuneita, jotka eivät voi saada ajokorttia. Meillä on myös ympäristövastuullisia ja taloudellisesti valveutuneita, jota haluavat yksilöinä toimia koko yhteisömme edun mukaisesti.

Kuntalaiset osallistuivat kuulemistilaisuuksiin toisin kuin te.

Vakuutan, että teidän ei ole pakko luopua autostanne, vaikka kaupungissamme ajaisi muutama bussi.

Te tiedätte jo selvityksiä katsomatta, että joukkoliikenne ei ole kannattavaa. Täysin päinvastaiseen johtopäätökseen ovat päätyneet kaikki menestyvät kaupungit. Mikä kaupungin toiminta on kannattavaa; päivähoidon järjestäminen, vanhuksista huolehtiminen, liikuntatilojen rakentaminen vai koulujen ylläpito? Teidän tarkastelunne rajauksille näistä ei ole kannattavaa mikään, mutta yhteiskunnan menestyksen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta on jokainen. Joukkoliikenne kuuluu tähän samaan sarjaan. Joukkoliikenne mahdollistaa opiskelun, työssäkäynnin, työn vastaanottamisen ja vähitellen vaurastumisen. Epäsuoraa tuottavuutta on vaikea todentaa, mutta silti se on olemassa.

Me tiesimme työryhmässä, että joukkoliikenneuudistus tulee olemaan vaikeaa Lohjalla. Siksi me selvitimme, mitkä reitit ja vuoromäärät auttavat meitä pääsemään kustannustehokkaimpaan ja määrällisesti kohtuulliseen lopputulokseen. Tälläkin uudistuksella me jäämme edelleen takarivin pitäjäksi kuntavertailussa.

Te olette epäilleet, olemmeko kuulleet kuntalaisia tässä työssä. Kuntalaiset eivät epäile tätä, sillä he osallistuivat kuulemistilaisuuksiin toisin kuin te. Te moititte, että emme ole kuulleet yrityksiä, ja neuvotelleet heidän kanssaan. Kyllä me olemme kuulleet avoimen foorumin kautta asiallisesti, mutta emme neuvotelleet yksittäisten yritysten kanssa kabineteissa, koska sellainen on tässä työssä ehdottoman väärin.

Viimeisessä kokouksessanne veitte asian uudelleen valmisteluun selvittääksenne, voisiko ne osat joukkoliikennettämme, jotka ovat markkinaehtoisesti tuottavia, jättää uudistuksen ulkopuolelle. Miksi ihmeessä tekisimme niin? Miksi jättäisimme tuottavan ja määrällisesti suurimman osan pois, kun juuri tämän osan avulla kokonaisuus saadaan rakennettua kohtuuhintaiseksi, lippujärjestelmästä saamme toimivan ja koko liikenteestä käyttäjäystävällisen ja toimivan. Tämän asian ymmärtämiseksi ei tarvita konsultteja. On ymmärrettävää, että yritykset haluavat pitää itsellään tuottavan linjat, mutta ei ole mitenkään perusteltavissa, miksi kaupunki toimisi tässä oman edun vastaisesti.

Kaupunkilaisten suuri enemmistö, kaikki kaupungin viranhaltijat, joukkoliikennetyöryhmä yksimielisesti ja kaupunkisuunnittelulautakunta yksimielisesti ymmärtävät, että joukkoliikenneuudistus esitetyssä muodossaan on kaupungin parhaaksi. Kenen parhaaksi te kaupunginhallituksessa asiaa vastustavat haluatte toimia?

Kirjoittaja on Lohjan joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja