Hilkka Hyrkkö: Ryhmäpuheenvuoro Yrityspalveluiden selvitys ja järjestäminen tulevaisuudessa

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti valtuustoryhmän ryhmpuheenvuoron Novagon lopettamispykälässä.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, yleisö

Pari viikkoa sitten pääsin kylmiltään Novagon yhteistyötyöryhmän kokoukseen. Pöydän ympärillä istuivat Novago yrityskehityksen muiden osakaskuntien kunnanjohtajat ja kuntien luottamushenkilöjohtoa. Lohjalta ei paikalla ollut kumpaakaan.

Paikalla olijat olivat saman päivän lehdestä lukeneet, että Lohja aikoo irrottautua tästä osakeyhtiöstä. Sellaisen päätöksen oli Lohjan kaupunginhallitus saman viikon maanantaina tehnyt.

Raaseporin, Hangon, Inkoon ja Siuntion johtajat olivat lievästi sanoen tuohtuneita. Uutinen oli selvästi sellainen, mitä ei toivottu ja toisaalta Lohjan menettelytapa harmitti muita.

Miksi Lohja haluaa irrottautua Novagosta? Virallinen selitys on kustannukset. Lohja on esittänyt osana säästötoimia, että Lohjan pitäisi saada säästöä maksuosuudestaan 100 000 euroa vuodessa. Vaatimus on sinänsä mielenkiintoinen, kun se kohdistuu osakeyhtiöön, jossa Lohja on vain yhtenä osakkaana.

Novago on kuitenkin tehnyt parhaansa ja pyrkinyt vähentämään kustannuksia. Helppoa se ei ole ollut, koska suurin menoerä ovat henkilöstökulut ja toisaalta toimitilojen vuokra. Lohjan omasta toiveesta Novago toimii Yritystalossa, jonka vuokria pidetään tällä hetkellä erittäin korkeina.

Jos Lohja päättää tässä kokouksessa jättää Novagon, joudumme kuitenkin erittäin todennäköisesti vastaamaan vuokrasopimuksesta. Se on voimassa vuoden 2027 loppuun eli tästä ei ainakaan synny säästöjä. Kaupungin suunnitelmat saada Novagolta vapautuvat tilat muualle vuokralle ovat tässä vaiheessa vain toiveita.

Samassa kokouksessa käsiteltiin Novagon toimintakertomus ja tilinpäätös. Mielestäni toimintakertomuksen tiedot ja luvut ovat hyvin vakuuttavia:
” Uusyritysneuvonnassa kävi vuoden 2022 aikana 201 uutta asiakasta, joiden kanssa henkilökohtaisia tapaamisia kertyi 597 kappaletta.

Vuoden aikana perustettiin uusyritysneuvonnan avulla 131 yritystä. Koko Novagon toiminta-alueella uusia yrityksiä perustettiin yhteensä 613 kappaletta, joista noin 20 % hyödynsi uusyritysneuvonnan palveluita. Uusyritysneuvonnan asiakasmäärät ja yrityksien perustamiset tasaantuivat vuoden 2019 tasolle eli tilanteeseen ennen Covid-19 vaikutusta.

Lohjalla uusia yrityksiä perustettiin 272, joista uusyritysneuvonnan kautta 64. Yrityksen lopettaneiden määrä Lohjalla oli 106.”

Meidän tietojemme mukaan lohjalaiset yrittäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä Novagolta saamaansa apuun ja tukeen. Kaupungin, yrittäjäyhdistyksen ja Novagon yhteisen kokouksen jälkeen Lohjan Yrittäjät lausuvat seuraavasti:

”Yhdistys näkee, että toimivaa palvelua ei pitäisi lähteä muuttamaan, mikäli sama

palvelu voitaisi toteuttaa hieman edullisemmin ostopalveluina olemassa olevilta

toimijoilta kuten tällä hetkellä Lohjalla palveluita hyvin tuottaneelta Novagolta.

Ensisijaisen tärkeänä pidämme uusien aloittavien yritysten tukea ja tämän

palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa löytyy olemassa olevalta toimijalta.”

Eikö yrittäjillä ja yrityksillä ole tässä asiassa paras asiantuntemus?
Lohja kaavailee hoitavansa yritysneuvonnan omana työnä. Novagon arvion mukaan sen neljästätoista toimihenkilöstä kuuden työaika on mennyt lohjalaisten yritysten kanssa. Lohjan omassa mallissa yrityskonsultteja olisi kaksi. Toisen vaihtoehdon mukaan heistäkin toisen palveluja voisi myydä naapurikuntiin. Puolentoista vuoden päästä Lohjan täytyy ottaa hoitaakseen kaikki työnvälitys palvelut, osana niistä myös yritysneuvonta. Uskon, että kaikki ovat kuulleet siitä, miten tehottomina nykyisiä te-palveluita pidetään. Sielläkin on muuten työvoimapula