Hilkka Hyrkkö: Ryhmäpuheenvuoro valtuustokokouksessa 14.6.2023: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat suunnitelmat vuosille 2023 – 2025

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmämme ryhmäpuheenvuoron Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat suunnitelmat vuosille 2023 – 2025.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, yleisö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnan tehtävänä on puhuttu kuluvana vuonna poikkeuksellisen paljon. Siitä on puhuttu siksi, että siitä on pakko puhua. Tämän keskeisen kunnan tehtävän hoitaminen korostuu, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitaminen siirtyi alueille. Valtio kannustaa ja palkitsee kuntia antamalla rahaa hyte-kertoimen parantuessa.

Laajassa hyvinvointikertomuksessa on hyvää ja huonoa kerrottavaa. Tarkastelujakson keskellä ovat pandemian vuodet, jotka veivät monia mitattavia muuttujia huonompaan suuntaan.

Kertomuksen kokonaisuudessa on rakenteellisia puutteita, koska Lohjalla ei ole mitään kattavaa mittaus- tai kyselytietoa työikäisten ja ikäihmisten terveydestä. Lasten ja nuorten osuus korostuu, koska kouluterveyskysely puolestaan antaa ison määrän mitattua tietoa.

Kertomuksessa näkyy myös aina silloin tällöin tässä salissa esiin otettu asia: kielen ja ajatuksen pitäisi olla kirkas ja selkeä. Näin ei valitettavasti ole. Kertomuksen takana olevasta laajasta virkahenkilöryhmästä pitäisi löytyä myös laajojen kirjallisten esitysten taitaja.

Kertomuksesta käy ilmi, että Lohjalla on paljon yhden hengen asuntokuntia, yli 40 prosenttia asuntokunnista. Prosentti on vielä korkeampi, yli 50, kun puhutaan yli 75-vuotiaista. Lohjan demografinen huoltosuhde on niin ikään korkea.

Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet ja lisäys on suurempaa kuin koko maan vertailussa.

Lastensuojelun avohoidon asiakkaiden määrä kasvoi niin ikään ja on suurempi kuin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja koko maassa.

Lasten ja nuorten huonovointisuudesta kertoo myös se, että entistä useampi kokeen itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa.

Myös joka kymmenes ikäihminen kertoo olevansa yksinäinen.

Peruskouluikäisten tarve erityiseen tai tehostettuun tukeen on kasvanut merkittävästi, kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttia. Nyt joka neljäs peruskoululainen on tuen tarpeessa. Sama kehitys näkyy jo varhaiskasvatuksessa.

Meillä on siis paljon korjattavaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Fyysisen terveyden puolella ylipaino ja lihavuus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Samoin kaikissa ikäluokissa liikutaan liian vähän.

Tämä onkin kunnan iso haaste lähivuosille. Miten saada lohjalaiset entistä paremmin liikkeelle? Täytynee ottaa ennakkoluulottamaan tarkasteluun liikkumisen erilaiset vaihtoehdot ja se, että Lohjan tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen kunnan eri osissa.

Lohjalla olisi myös aika ruveta miettimään nykyistä laajemmin, mitä kaikkea voi tehdä sisäliikuntahallien ulkopuolella.

Henkisen hyvinvoinnin puolella hyvinvointikertomus nostaa esille osallisuuden. Myös kunnallinen päätöksenteko ja lähidemokratia ovat osa tätä osallisuutta. Monet kuntalaiset haluavat eri tavoin vaikuttaa siihen, miten lakisääteisiä tehtäviä hoidetaan ja miten kuntaa kehitetään.

Monet kuntalaiset ovat kokeneet loukkaavaksi sen, että tässä salissa kerrottiin, miten meitä kaikkia koskevat päätökset tehdään pienen porukan kesken ”pyöreässä pöydässä”, erikseen painottaen, että sinne ei kaikkia kaivata.

Osallisuutta kehitettäessä kannattaa miettiä, voitaisiinko tästä tavasta luopua.