Hilkka Hyrkkö: Ryhmäpuheenvuoro Lohja 700-juhlavuoden päätöksestä

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö kävi pitämässä ryhmämme puheenvuoron Lohja 700-juhlavuoden päätöksestä.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt, mahdollinen yleisö

Juhlavuotta on jäljellä enää pari viikkoa ja hyvä niin. Onhan sitä jo tässä ollutkin.
Osa juhlinnasta meni hyvin ja osa vähän huonommin.
Tämä juhlavuosipäätös kuuluu tuohon jälkimmäiseen ryhmään.

Niin kuin juhlapäätöksen esittelytekstistä voi lukea juhlavuositoimikunta pyysi virkahenkilöitä ideoimaan juhlavuoden päätökseksi mahdollisesti sopivia asioita. Tehtiin työtä käskettyä ja pudoteltiin keskenään hyvin erilaiset hankkeet valtuustoseminaarin lopputöiden joukkoon, siis toivottiin, että valtuustoryhmät miettivät ensi vuoden talousarviokommenttien lisäksi kantansa näihin ehdotuksiin.

Tehtävä ei ollut ensinkään helppo, koska eri vaihtoehtojen kustannuksia ei oltu arvioitu, ei toteuttamisaikatauluja liioin eikä ehdotusten sisältöjä sen tarkemmin kerrottu. Otsikkotasolla mentiin. Tallaisella rivivaltuutetulla ei ole vieläkään mitään tietoa esimerkiksi siitä, mikä olisi Pitkäniemen tapahtumapuisto.

No, eipä sillä niin väliä, koska valtuutettujen pohdinnat sivuutettiinkin juhlavuoden toimikunnassa nopeasti, niin nopeasti, että tähän esittelytekstiin ei ole vaivauduttu kirjoittamaan, mitkä valtuustoryhmät ottivat asiaan kantaan ja miten ja mitkä eivät vastanneet mitään. Olisi kiinnostavaa tietää!

Keskustan valtuustoryhmä kannatti varttivaltuustolta tullutta ajatusta Lohjan yläkoulujen välituntipihojen kunnostamisesta monipuolisemmiksi. Meidän mielestämme se oli ideoista paras siksi, että vanha, 700-vuotias kunta, rohkaisisi nykylohjalaisia nuoria ottamaan jatkossakin osaa päätöksentekoon ja toisaalta välituntipihoista voisivat nauttia yhä uudet koululaiset, vuodesta toiseen.
Kohennuksen tarve on ilmeinen niin kuin tämän kokouksen aloitteistakin käy ilmi!

Mutta ei. Seuraavaksi juhlatoimikunta esittelytekstin mukaan siirtyi kansanäänestysvaiheeseen eli pani kolme vaihtoehtoa kaupungin facebook-seinälle ja kysyi kuntalaisten mielipidettä.

Valistuneet kuntalaiset kysyivät samat kysymykset kuin mitä minä tuossa edellä: mitä maksaa ja tarkempia suunnitelmia. Niitä ei seinän päivittäjillä kuitenkaan ollut tarjota.

Ja kuinka ollakaan toimikunta päätti toisin kuin kuntalaisten enemmistö tahtoi, vaikka äänestysluvut olivat hyvin selvät.

Voittajaksi toimikunnassa selvisi Paloniemen kartanon alueeseen ja rakennuksiin kuuluva huvimaja. Se on Eliel Saarisen suunnittelema niin kuin oli kartanon tulipalossa tuhoutunut päärakennus, ja edelleen paikallaan olevat navetta ja venevaja. Huvimajan on annettu rauhassa rapistua kaupungin omistuksessa. Se on ikään kuin surullinen muistutus siitä, että Paloniemen alueen rakentamista ei saada eteenpäin.

Ihan yhtä surullinen on ajatus siitä, että osaksi kokonaisuutta ja osaksi luonnonympäristöä suunniteltu ja toteutettu huvimaja siirrettäisiin Lohjan museon yhteyteen.

Uskomme ja luotamme Museovirastoon, että sen sijaan, että se taloudellisesti tukisi tätä hanketta, se todennäköisesti ei anna lupaa huonokuntoisen, lautarakenteisen rakennuksen siirtoon erityylisten ja eri aikakausilta olevien vanhan pappilan rakennusten joukkoon.

Keskustan ryhmä katsoo kuitenkin, että näitä ajatuksia juhlapäätöksestä ei pidä huonosti valmisteltuna viedä eteenpäin ja ehdottaa, että asia palautetaan valmisteluun.

Äänestys hävittiin 46-5.