Lotta Paakkunainen: Puheenvuoro aluevaltuustossa 12.12.2023 talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026

Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen piti puheenvuoron talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Puheenvuorossaan Paakkunainen korosti ikääntyneiden vajaaravitsemuksen seulonnan ja hoidon ottamista osaksi hoitopolkua koko hyvinvointialueelle talousuunnitelman aikana.

Aluevaltuutetut Viljanen ja Frantsi-Lankia kannattivat ja toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenvuoro (voit myös katsoa puheenvuoron videolta alta):

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat

Suomessa noin 18 % kuolemista liittyy ravitsemukseen. Tämä on enemmän kuin EU:ssa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin vähäiseen liikuntaan liittyvät kuolemat (3 %) ja yhtä paljon kuin tupakkaan ja alkoholiin liittyvät kuolemat yhteensä.

Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen seulonnassa ja hoidossa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen on luvattu olevan edelläkävijä. Pilotoidaan, mutta vielä ei kuitenkaan ole otettu kokonaisvaltaisesti koko alueella käytäntöön. Tänä taloussuunnitelman aikana soisi otettavan käyttöön koko alueella, sillä Itä-Suomen yliopiston mukaan esimerkiksi kotisairaanhoidossa 8-16% on vajaaravittuja ja säästö 250 000 asukkaan väestöpohjalla on 0,4-0,8 miljoonaa euroa, kun vajaaravitsemusta on hoidettu. Tai palveluasumisessa vajaaravittuja on 11-29 % ja säästö 100 asukasta kohti on 1,13 miljoonaa euroa. Huomattaviin säästöihin päästäisi myös sairaanhoidon kustannuksissa, sillä myös Sairaalahoidossa olevista 30-35% on vajaaravittuja tai sen riskissä olevia, jolloin hoitojakso on 3-7 vrk pidempi, tehostetulla ravitsemushoidolla hoitojakso lyhenee puolella ja säästö keskikokoisessa ja isossa sairaalassa on 5-30 miljoonaa euroa. Että siitä sinne HUSSiinkin terveisiä.

Pienistä summista siis ei ole kyse, eikä pikavoitoista. Vajaaravitsemuksen seulonta ja hoidon otto osaksi hoitopolkua on pieni toimenpide, mutta vaikuttava ja pitkäkestoisia kustannusvaikutuksia luova. Pieni muutos toimintakulttuurissa kohti ennaltaehkäisyä ja inhimillistä hoitoa.

Aina ei tarvitse leikkurin käydä, toisinaan voisi vain järkeistää ja inhimillistää toimintoja ja hoitoja.

Toivomus: Ikääntyneiden palveluja kehitettäessä selvitetään vajaaravitsemuksen seulonnan ja hoidon ottamista osaksi ikääntyneiden hoitopolkua koko hyvinvointialueella.