Hilkka Hyrkkö: ryhmäpuheenvuoro Paloniemen huvimajan siirrosta 15.5.2024

Kaupunginvaltuuston 15-5-2024 kokouksessa käsiteltiin mm. Paloniemen huvimajan siirtoa. Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmämme puheenvuoron aiheesta.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt ja muut kokousta seuraavat

Paloniemen kartanon alueella sijaitsevan huvimajan kunnostus tuli keskusteluun viime vuoden loppupuolella, kun Lohja 700 juhlavuoden juhlatoimikunta alkoi miettiä, mikä olisi juhlavuoden pysyvä jälki kaupungille ja kaupunkilaisille.

Ehdotuksia ja ehdokkaita oli muitakin. Ehdotukset eivät olleet yhteismitallisia vaikuttavuuden ja kustannusten suhteen. Valmistelu oli ollut heikohkoa. Juhlatoimikunta päätyi esittämään pysyväksi jäljeksi Eliel Saarisen suunnitteleman huvimajan kunnostusta ja siirtoa Lohjan Museon alueelle.
Kun asia tuotiin valtuustolle päätettäväksi joulukuussa, hankesuunnitelma oli edelleen puutteellinen. Niinpä Keskustan ryhmä ehdotti, että huvimajan kohtalo palautetaan valmisteluun.
Emme suinkaan vastustaneet ajatusta huvimajan kunnostamisesta. Asia itsessään on ikään kuin toisin päin: on häpeällistä, että monin tavoin arvokkaan rakennuksen on annettu rapistua. Kaupungin olisi pitänyt huolehtia sen kunnosta paljon aiemmin ja täytyy nyt huolehtia siitä joka tapauksessa.


Ajatus ja kaavailtu toteutus – huvimajan siirtäminen Lohjan museon alueelle – on kuitenkin päätösesityksen mukaisella summalla aivan liian kallis.
Ei se kaada Lohjan taloutta, niin kuin Länsi-Uusimaa tänään kirjoittaa valtuuston puheenjohtajan ajattelevan. Ei kaadakaan, mutta se on moninkertaisesti kalliimpi kuin juhlavuositoimikunta arvio pysyvän muiston hinnaksi ja huomattavasti kalliimpi kuin joulukuussa päätettiin.
Paikallislehdessä kirjoitetaan myös valtuuston omien päätösten pyörtämisestä ja siitä, että se ei anna hyvää kuvaa valtuuston toiminnasta. Meidän mielestämme on viisasta kyetä muuttamaan päätöksiä, kun asioista tulee uutta tietoa. Tässä tapauksessa tiedämme nyt varmasti, että arvioidut kustannukset ovat karanneet käsistä.

Meillä on tänäänkin tässä esityslistalla kahden päiväkodin suunnittelun palauttaminen uudelleen valmisteluun. Esittelytekstistä näkyy, että esim Saukkolan päiväkotia on suunniteltu yli kuusi vuotta ja nyt se palautettiin valmisteluun. Että sellaista pyörtämistä on tämä päätöksenteko.
Huvimaja on osa Paloniemen kartanon maisemaa ja rakennuskokonaisuutta. Huvimajan lisäksi kartanon rakennuksista on jäljellä iso kivinavetta ja venevaja. Alueella on luontopolku, jota kulkemalla voi ihastella vanhaa kartanomaisemaa, vaikka päärakennus onkin palanut.
Olipa Paloniemen alueen jatkokäyttö mikä tahansa nämä rakennukset istuvat omaan ympäristöönsä ja ovat osa sitä.
Esittelytekstissä viitataan myös siihen, että huvimajan kunnostukseen voitaisiin saada ulkopuolista rahoitusta.

Kaikkien näiden seikkojen vuoksi, Keskustan ryhmä esittää, että
Paloniemen huvimajan kunnostus palautetaan valmisteluun.