Länsi-Uudenmaan aluevaltuutetut: Mielipide useissa lehdissä: Lähipalvelujen puolesta taisteltiin, mutta tulokset jäivät laihoiksi

Länsi-Uudenmaan aluevaltuutetut kirjoittivat mielipidekirjoituksena vastineensa aluevaltuuston isojen ryhmien julkaisuihin palvelujen verkostopäätöksestä.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Länsi-Uusimaassa 15.6.2024. https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/6848010

Lähipalvelujen puolesta taisteltiin, mutta tulokset jäivät laihoiksi

Valitettavasti kaikki muutosesitykset äänestettiin nurin, Länsi-Uudenmaan Keskustan aluevaltuustoryhmä kirjoittaa.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa käsiteltiin 11.6.2024 hyvinvointialueen asukkaille erittäin tärkeää aihetta: palvelujen verkostoa. Keskusta oli mukana neuvotteluissa viime metreille asti, mutta emme voineet sitoutua lopulliseen neuvottelutulokseen sen liian keskittävän luonteen vuoksi. Lisäksi moni linjaus jäi liian tulkinnanvaraiseksi ja palvelujen kuvaukset olivat epämääräisiä. Meille tärkeä lähipalvelulupaus ei toteutunut riittävästi.

Keskusta teki neljä muutosesitystä lähipalvelujen parantamiseksi. Esitimme Karjalohja – Sammatin lähiterveyspalvelujen jatkamista sekä lähineuvoloiden jatkamista koko alueella, suun terveydenhuollon palvelujen turvaamista kouluilla tai niiden läheisyydessä sekä suuhygienistien tekemien hampaiden tarkastusten ja puhdistusten ulottamista kaikkiin hoivakoteihin ja asumispalveluyksiköihin.

Lisäksi vaadimme pienten, hyvin toimivien ja sekä asukkaiden että henkilökunnan suosimien ikäihmisten asumispalveluyksiköiden jatkamista.

Valitettavasti kaikki nämä muutosesitykset äänestettiin nurin.

Esitimme myös toivomuspontena, että ”toimivia palveluyksiköitä ei lakkauteta tai ajeta alas ennen kuin niiden palveluiden saatavuus on varmistettu kohtuullisella etäisyydellä”. Tämäkin ehdotus kuitenkin hylättiin.

Lisäksi Keskusta teki aluevaltuustoaloitteen Karjalohja-Sammatin lähipalvelujen turvaamisesta monituottajamallilla. Odotamme mielenkiinnolla, millaisen vastauksen siihen aikanaan saamme.

Keskusta puolusti hartiavoimin alueen lähipalveluja lupaustemme mukaisesti. Valitettavasti valtaosa ryhmistä ja aluevaltuutetuista ei nähnyt tätä tavoitetta puolustamisen arvoisena strategisena linjauksena. Jatkamme kuitenkin työtämme

lähipalvelujen puolesta, sillä uskomme vahvasti niiden merkitykseen hyvinvointialueen asukkaille.

Lähipalvelut ovat meille Keskustassa sydämen asia. Olemme vakuuttuneita siitä, että lähellä tarjottavat palvelut parantavat asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Lähipalvelut ovat myös tärkeitä alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden kannalta. Keskusta jatkaa taistelua lähipalvelujen puolesta kaikilla tasoilla.

Teemme yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että Länsi-Uudenmaan alueella on jatkossakin laadukkaita ja helposti saavutettavia lähipalveluja.

Länsi-Uudenmaan Keskustan aluevaltuustoryhmä

Lotta Paakkunainen

Eerikki Viljanen

Marjut Frantsi-Lankia