Päivi Alanne: ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustokokouksessa 19.6.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksestä

Kaupunginvaltuutettumme Päivi Alanne piti ryhmämme puheenvuoron vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat


Luin aiemmin pitämiäni puheenvuoroja tilinpäätöksistä ja vähän lukuja muuttaen esimerkiksi vuoden 2022 puheen voisi toistaa. Velkamäärä per asukas on taas noussut, tilanne on huolestuttava kun mietitään korkokustannusten kehitystä sekä velanmaksukykyä.

Lohjan kaupungin asukasmäärä jatkaa laskuaan ja kuten muuallakin Suomessa väki myös ikääntyy. Veronmaksajat katoavat. Tähän ratkaisuksi on tulossa Tunnin juna tai nykyisin Länsirata. Kaupunkirakenne on asiaa vienyt ripeästi eteenpäin ja maata mahdollisen Lempolan aseman alueelta on hankittu, sekä alue kaavoitettu. Jos hanke toteutuu, toivon että asukkaita tulee ja ettei muutto ole vain sisäistä, näivettäen muita Lohjan elinvoimaisia alueita.
Kuntaliiton sivuilta luin Mikko Mehtosen analyysiä vuoden2023 tilinpäätöksistä.
Kuntien vahva tulos oli seurausta kertaluontoisista eristä, jotka paransivat verorahoitusta. Tämä oli myös vuoden 2021 tilinpäätöksessä, jolloin koronatuki ja erilaiset avustukset paransivat Lohjan tulosta.
Kun tulos on hyvä, voisi kuvitella että lainamäärä laskee. Näin tapahtuikin 177kunnassa, jotka maksoivat lainojaan takaisin. 104 kuntaa otti lisää lainaa. Lohja mukana tässä jälkimmäisessä.
Investointitahtimme ei osoita hiljenemistä. Mäntynummen yhtenäiskoulu on odottanut vuoroaan kärsivällisesti, nyt näyttää siltä, että rakentaminen käynnistyy. Ehkä tänä vuonna jossain päin Etelä-Suomea syntyneet (kun ei synnytysosastoa enää ole) Mäntynummen alueen lapset pääsevät aloittamaan koulunsa uusissa tiloissa, siis noin viiden tai kuuden vuoden päästä.
Liessaaren silta on osoittautunut huonokuntoisemmaksi kuin ehkä luultiin. Yllätyksiäkin välillä sattuu, mutta Keskustan valtuustoryhmä toivoo, että kaupunki pystyisi talousarvion suunnitelmavuosissa ennakoimaan ja priorisoimaan rakentamis-ja korjaustarpeita tarkemmin.
Mehtosen analyysissä tilinpäätöksistä todettiin myös, että ehkä tilikauden tulos ei ole paras mittari. Tai ehkä se on ihan hyvä, mutta asteikko on virheellinen. Kun tulosta lasketaan, investoinnit jaksotetaan poistoina ja poistotaso on lähes poikkeuksetta investointitasoa alhaisempi ja poistoajat liian pitkiä.
Jotta selviämme tulevista vuosista meidän luottamushenkilöinä tulee ottaa vahvempi rooli kunnan talouden strategisesta ohjauksesta.
Mihin investoidaan, mitä korjataan. Saammeko velat maksettua. Entä henkilöstö, miten kehitämme toimintaamme kustannustehokkaasti
Sote-uudistus oli viime vuoden merkittävin muutos, sen vaikutuksia ei vielä voi arvioida, mutta pahoin pelkään, että lähipalveluja leikkaamalla ei hyvinvointi lisätä, eikä Lohjan vetovoimaa paranneta. Kustannuskehityskin jää nähtäväksi
Lohjan kaupungin viime vuoden tilinpäätös näyttää hyvältä, taloustilanteen ennustetaan kuitenkin heikkenevän nopeasti.
Palveluja joita voisimme säästötoimina karsia, ei kohta ole.

Haluan vielä kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä arviointikertomuksesta. Haluan myös kiittää viranhaltijoita ja kaupungin työntekijöitä hyvästä työstä ja jaksamisesta.


Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen.