13.12.2019 Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki muut läsnäolijat Käsittelyssämme on tänään talousarvio, joka on teetättänyt työtä vielä tavanomaistakin enemmän. Kaupunkimme taloustilanne on vaikea. Siitä huolimatta pitää pyrkiä palvelemaan kaikkia kuntalaisia mahdollisimman hyvin, tehdä pakolliset investoinnit eikä kaupungin kehittämistä voi laiminlyödä, pitää katsoa myös pitkällekin eteenpäin. Veroprosentteja nostamalla eiContinue Reading

Koska Lohjan kokonaispsykologitilanne on erittäin huolestuttava, useat kokonaiset koulualueet ovat ilman koulupsykologia, lastensuojelun toimisto on kokonaan ilman psykologia alkuvuodesta lähtien, ostamme kalliilla psykologipalveluja, eikä se kuitenkaan riitä. Monessa kunnassa on jo palkattu psykiatrian sairaanhoitajia kouluihin ja esimerkiksi Turussa lyhyessä ajassa on lähetteet nuorisopsykiatrian poliklinikalle vähentynyt 30%:lla. Koska kaupunkiin ei saadaContinue Reading

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsiteltiin mm palvelusetelien enimmäisarvon alennusta 5%, Virkkalan alueen päivähoitoa ja Mäntynummen alueen johtamisjärjestelyjä. Palvelusetelien enimmäisarvon aleneminen oli valtuuston toukokuussa tehdyn tasapainottamislistan mukainen esitys, mutta Lotta Paakkunainen teki kuitenkin vastaesityksen. Toukokuussa päätettäessä asiasta Lassi Huhtala teki vastaesityksen ja koko Keskustan ryhmä äänesti Huhtalan kannan puolesta.Continue Reading

Valtuustokokouksessa 9.10.2019 käsiteltiin mm hyvinvointitoimialan talousarviomuutosta lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osalta. Lotta Paakkunainen piti puheenvuoron, jonka aikana teki esityksensä puheenvuoron lopuksi. Lohjan keskustan tärkeä johtoajatus on, että keskustelemme asioista, pyrimme saamaan yhtenäisen ajatuksen asiasta, mutta jos emme ole yhtä mieltä, jokainen saa äänestää omantuntonsa ja omien arvojen mukaan. TämäContinue Reading

Valtuustokokouksessa 9.10.2019 käsiteltiin mm hyvinvointitoimialan talousarviomuutosta lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osalta. Lotta Paakkunainen piti puheenvuoron, jonka aikana teki esityksensä puheenvuoron lopuksi. Lohjan keskustan tärkeä johtoajatus on, että keskustelemme asioista, pyrimme saamaan yhtenäisen ajatuksen asiasta, mutta jos emme ole yhtä mieltä, jokainen saa äänestää omantuntonsa ja omien arvojen mukaan. TämäContinue Reading

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lohjan kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen konsernissaan vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja ohjeistus. Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lohjan kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen konsernissaan vuoteen 2025Continue Reading

Kokouksessa käsiteltiin mm Järnefeltin koulun hankesuunnitelmaa, talousarvion toteutumista sekä saimme erittäin hyvän esityksen Lohjalla käynnistyvästä SIB-lapsi-hankkeesta, jonka toivotaan tuovan muutoksen huolestuttavaan lastensuojelutilanteeseen. Lanupen kokous oli eilen, samaan aikaan palvelutuotantolautakunnan kanssa ja jälleen käsittelimme samaan aikaan samaa asiaa, Järnefeltiä. Mutta ensin vähän talousarviorutinaa. Koska varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on jälleen ylittynyt, onContinue Reading

Lähidemokratia on arvokas ja tärkeä, sitä ei ole tehty vain joitain ihmisiä varten, se koskee aivan jokaista. Kuka vain voi osallistua, kaikkia tulee kuulla. Sitä kautta VOI, ainakin pitäisi voida vaikuttaa. Keskustan valtuustoryhmän edustajana alueiden johtokunnassa toimii Lotta Paakkunainen. Lotalla on pitkä kokemus lähidemokratiasta ja sen kehityksestä ja kehittämisestä. AiemminContinue Reading

Lohjan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2019-2021 on käynnistymässä ja valtuusto käsitteleekin hankalaa säästöjen ja toimenpiteiden listaa 15.5.2019 Lisää talouden tasapainottamisesta Lohjan sivuilla: Miten tasapainotusohjelmaa laaditaan? Talouden tasapainoon voidaan vaikuttaa tuloja nostamalla ja menoja karsimalla. Lisää tuloja kaupunki voi saada: Veroja korottamalla Yhden kokonaisen kunnallisveroprosentin korotus lisää kaupungin tuloja n. 9,2Continue Reading

Lautakunta käsitteli mm tilipäätöstä, jossa todettiin, että Toimintakatteen Ylitys 1 237 402 euroa(5,5%) Palkat nousseet 3,7% Palvelujen ostot 8,4% Talouden tasapainotuslista meni eteenpäin tekemillämme muutoksilla. Muutokset lautakunnan näkemyksen mukaan painottavat säästöjä hallinnossa ja johdossa. Keskustelimme pyynnöstäni koulukriteeristön työryhmästä, joka oli hallituksessa jäänyt pöydälle. Koisjärven päiväkoti: Ko alueen päiväkotitilanne ei oleContinue Reading

Lotta Paakkunainen: Valtuustoaloite: uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa 14.2.2019 Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa vähintään vuonna 2017 hyväksytyn rakennusterveystarkastajan opinnäytetyön suositusten mukaan. Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaaContinue Reading

Kokouksessa käsiteltiin mm talouden tasapainottamisohjelmaa ja palvelusetelirajausta 5 § Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2019 alkaen Lautakunnalle oli tuotu koulumatkakuljetusten periaatteet hyväksyttäväksi. Periaatteita oli korjattu hieman: koulumatkan vaikeus ja rasittavuus kohtaan oli lisätty kuvauksia ja muutettu lääkärintodistuksen tarve lääkärin suositukseen. Periaatteissa oli pyritty helpottamaan perheiden arkea. Keskusta teki muutos-Continue Reading

Koska hengitystieoireet ovat tavanomaisia väestössä, eikä oireilu itsessään ole suora osoitus kosteusvauriosta ja lukuisat muut sisäilman haittatekijät, kuten liian lämmin ja kuiva sisäilma, ilmanvaihdon ongelmat, allergeenit, tupakansavu ja mineraalikuidut sekä yksilöllinen herkkyys voivat vaikuttaa oireiluun. Esimerkiksi astmaa sairastavat henkilöt voivat saada herkemmin oireita kosteusvauriorakennuksissa kuin terveet henkilöt. Mikäli oireilun epäilläänContinue Reading

Päättäjien tulee tutustua huolellisesti tiellä valitseviin oloihin ja liikenteeseen sekä infrastruktuurin rakentamisen tuomaan erityiseen riskiin paikan päällä. Pelkkä matemaattinen tietokoneohjelma ei kerro kaikkea esimerkiksi rakennusten aiheuttamista katve- ja reagointiaikaa pienentävistä alueista. Koululiitujärjestelmä on vain apuväline ja yksi menetelmä, millä arvioidaan koulukyydin tarpeellisuutta ja yksinomaan sen perusteella ei voi tehdä päätöksiäContinue Reading

Koko Lohjan puolesta Tulevaisuuden Lohja on asukaslähtöinen, osallistava ja yrittävien ihmisten yhteisö. Sen talous on terveellä pohjalla. Lohjan laadukkaiden lähipalvelujen taajamissa ja elinvoimaisella maaseudulla on hyvä elää. Kaupunki ja maaseutu yhdessä Keskusta luo mahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja maaseudun asukkaille. Sen luja tavoite on säilyttää monipuolinen seutu elinvoimaisena, asukkaille merkityksellisenä jaContinue Reading