Tapahtumat Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin ympärillä ovat muuttuneet jännitysnäytelmäksi. Tätä ennen vangitsi päätelaitteiden ääreen Yhdysvaltain vallanvaihto, ja käsistä riistäytynyt Capitol kukkulan kapina. Kaikkialla on kysymys samasta asiasta, demokratiasta ja sen puolustamisesta. Tämä ajatus pyörii päässä. Miten tätä demokratiaa puolustetaan? Luen Amerikan juutalaisen toimittajan ja kirjailijan Anne Applebaumin kirjaa ”Demokratian iltahämärä”.Continue Reading

Päivi Alanteen puheenvuoro valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä – esitys aloitteen pitämiseksi edelleen vireillä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla, ruokasesonkien kausituotteita hyödyntämällä päästövaikutukset pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteenContinue Reading

Länsi-Uusimaa (L-U 22.1.2021) uutisoi valtuustossa päätetystä päiväkodin sijainnista hyvin ja tiivistetysti. Lehdessä nostettiin perusteluiksi kuitenkin vain yksi niistä, joista sekään ei ollut tärkein kuntalaisten eikä varsinkaan lasten arjen sujumisen näkökulmasta. Perustelin vastaesitykseni laajasti ja esitykseni tein pitkän pohdinnan jälkeen. Vastaesitykseni perustui tarjottuun tietoon, itse etsimääni tietoon sekä lasten etuun jaContinue Reading

Maittila onnistui rohkeudellaan ja sinnikkyydellään puhkaisemaan hallintokulttuuriin reiän, josta voisimme korjata Lohja-laivan suunnan. Ei Paloniemen asiassa ole kyse vain maksamattomista laskuista. Ei jälkipyykkiä pestä vain suunnittelemalla maksuaikataulua Intercolille tai etsimällä viranhaltijoiden tehtävänjaosta virhettä. Tässä on kyse ennen kaikkea virkavastuusta, poliittisesta vastuusta, luottamuksesta ja koko päätöksentekokoneiston toiminnasta Lohjalla. Kyse on hallintokulttuuristaContinue Reading

Sadan vuoden kehitys Huutolaisuus oli Suomessa vielä 1800-luvun alusta 1920-luvulle voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti ilman elatusta olevan lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Järjestelmä lopetettiin virallisesti vuonna 1923 köyhäinhuoltolain myötä, silti vielä vuonna 1935 kauppa kävi. Huutolaislapsilla ei juuri ihmisarvoa ollut. Orpo tai muista syistäContinue Reading

Varavaltuutettumme Hilkka Hyrkkö vastaa 5.1.2020 Länsi-Uusimaan mielipidepalstalla hänen puheenvuoroonsa viitattuun kirjoitukseen: Heikki Linnavirta, Haloo Lohjan kaupunginvaltuutettu, palasi kirjoittajavieras-palstalla vuoden viimeiseen kaupunginvaltuuston kokoukseen. Koska hän kirjoituksessaan viittasi minun puheenvuorooni valtuuston kokouksessa, selvennän omaa argumentaatiotani. Suomessa pidetään tarkoitushakuisesti yllä keskustelua kiintiöpakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kustannuksista. Tällä keskustelulla ei haluta esittää todenmukaista kokonaiskuvaa,Continue Reading

Hyvän joulun toivotukset keskustan valtuustoryhmältä kunnallisjärjestön puheenjohtajamme sanoin (julkaistu Karkkilan tienoossa 22.12.2020): Vain yksi joulu Alkuvuodesta 2020 alkoi tulla uutisia uudesta viruksesta maailmalta. Isäni kanssa tästä keskustelin. Hän totesi, että hänen isänsä selvisi espanjantaudista ja kyllä mekin tästä selvitään. Isäni kuoli 9.3. Eikä onneksi joutunut kokemaan laitoksessa eristyksissä olemista, mikäContinue Reading

Paikallislehtemme Länsi-Uusimaa uutisoi kattavasti valtuustokokouksia ja tämänkin kokouksen jälkeen oli hyviä artikkeleja kokouksesta. Sinänsä hyvä nosto oli myös hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 – pykälästä, https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/3196286, jossa valtuutettu oli ihmetellyt koululaisten syömättömyyttä. Artikkelissa kerrottiin lyhyesti myös minun puheenvuorostani, jossa artikkelin mukaan painotin tarvetta estää ennalta kiusaamisongelmia. Ote artikkelista: ”– Kouvolassa oli pari vuotta sittenContinue Reading

Kiintiöpakolaisten vastaanotosta Lohjalle on keskusteltu koko syksy. Se on hyvä, koska keskustelun myötä erilaiset kannat tulivat kuulluiksi ja tietokin lisääntyi. Keskiviikkoillan valtuustokeskustelussa tämä kuului vain osittain. Kiintiöpakolaiset ja heidän asemansa pitäisi pitää erillään maahanmuuttokeskustelusta ja maahanmuuttokriittisestä keskustelusta. Kiintiöpakolaiset ovat menettäneet kotinsa ja kotimaansa ja mahdollisuutensa elää siellä. YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR)Continue Reading

Koronakevät toi ihmisille laajasti hyvän tahdon, auttamishalun ja talkoohengen. Maailmanlaajuinen pandemiakriisi täytti somen apuilmoituksista, perustettiin auttamisrinkejä, soiteltiin iäkkäille ja peräänkuulutettiin yhteistä hyvää, tsempattiin toisiamme, silti pidettiin vaadittua etäisyyttä. Se toi meidät yhteen. Syksyn saapuessa saapui myös väsymys. Someraivo, huonot käytöstavat ja ylimielisyys toisia kohtaan. Raivotaan ja pilkataan, solvataan ja huudellaan.Continue Reading

Lohjan kaupungin rankasti alijäämäinen budjetti ajaa meitä päättäjiä epätoivoisiin tekoihin. Nyt ovat vuorossa kiintiöpakolaiset. Maailmassa on tällä hetkellä noin 60 miljoonaa pakolaista. Suurin osa heistä on läheisissä naapurimaissa, niin kuin syyrialaiset Turkissa tai kongolaiset Ugandassa. Osa maailman pakolaisista pyrkii kuitenkin Eurooppaan. Kiintiöpakolaiset ovat Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön, UNHCR, pakolaisiksi toteamia. HeilläContinue Reading

7.11.2020 https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/3154659 Markku Lehtola toi kirjoituksessaan ” Ihminen liikenteessä, hevosella” (LU 5.11.2020) erinomaisesti esille hevosen merkityksen kulttuurissamme ja nostaisi hevoset näkyvämpään osaan kuntien elinvoimatekijänä ja hyvän mielen tuojina. Kirjoituksessaan hän totesi, että Länsi-Uusimaa on hevostiheydessään omaa luokkaansa, mutta se ei näy päätöksenteossa. Esimerkiksi jää- ja liikuntahalleja löytyy useista kunnasta, mutta ratsastusmaneeseja ei.Continue Reading

Vierailevan bloggaajan kynästä; Lohjan kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen avaa päätöksentekoprosessia liittyen omaishoidon asioihin Lohjan kaupungissa. Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.9.2020 talouden tasapainottamislistasta ja päättivät yksimielisesti esittää valtuustolle, että omaishoidontuesta ei leikata. Olen luottamushenkilönä liian usein törmännyt siihen, että kuntatalouden ollessa huonossa jamassa omaishoidontuki on ensimmäisenä leikkausuhan alla. Taloutta tasapainottaessa yleensä katsotaanContinue Reading

Kouluverkkokeskustelu käy jälleen kuumana ja minäkin olen osallistunut siihen jo vuosia, ennen valtuustoon valitsemistakin. Hämmästyttävää tämän päivän keskustelussa on se, että argumentit eivät ole muuttuneet kummallakaan osapuolella. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kirjoitti 3.10.2020 mielipidekirjoituksen, jossa hän toteaa, että kouluja ei pidä perustaa eikä sulkea yhden ikäluokan ja yhden vuoden perusteella. Olen samaaContinue Reading