Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtuustoaloite vammaisvaikutusten arvioinnista sekä Kuntalaisaloite hoitajamitoituksen saavuttamiseksi. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022168 Otathan yhteyttä, jos jokin esityslistan asioista mietityttää. Keskustan edustaja lautakunnassa on Hilkka Hyrkkö.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 / Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, Valtion erityisavustuksen hakeminen varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen toimintaan (Covid-19) sekä Valtuustoaloite opiskeluhuollon vaikuttavuuden, tarpeen ja riittävyyden selvittämiseksi. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022206 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Kässäntien katusuunnitelmat, Kuntalaisaloite aurinkopaneelien käytön tehostamiseen sekä Kuntalaisaloite: Kevyen liikenteen väylä Takasenkatu – Ojaniitunkatu. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022156 Otathan yhteyttä, jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kristian Sarvi.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja Tilintarkastuksen työohjelma tilikaudella 2022. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022175 Otathan yhteyttä, jos jokin esityslistan asia herättää kysymyksiä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Liisa Jääskeläinen.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. HSL:n ja Lohjan kehyskuntasopimuksen päivitys, Valtuustoaloite Villa Haikarin myymisestä sekä Tilapäisen suojelun direktiiviin perustuvan Kuntamallin käyttöönotto, sopimuksen jatkaminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022192 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Continue Reading

Kaupunginvaltuutettu Päivi Alanne piti ryhmäpuheenvuoron ja teki samalla vastaesityksen Y5a Lohjansolmun osayleiskaavaan. Puheenvuoro ja vastaesitys: Lohjan Solmun osayleiskaava kehittää tärkeää vetovoimaista aluetta Lohjalla. Huolimatta siitä, milloin uusi ratalinja ja sen aseman ympärille muodostuva uusi kaupunginosa valmistuu, alue on heti uudelle asutukselle kiinnostava. Harvempi asuminen maaseutukylissä kiinnostaa koko ajan enemmän, jaContinue Reading

Lupajaoston kokouksessa käsitellään mm. Vastine Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn valituksen sekä valituksen johdosta annetun aluehallintoviraston lausunnon johdosta koskien Koskienergia Koskivoima Oy:n säännöstelyn lupamääräysten tarkistamista Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022166 Jos jokin asia mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Continue Reading

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 16.8. käsitellään mm. Valtuustoaloite kantatilatarkastelun mitoitusvuoden muuttamiseksi vuoteen 2000, Raakamaan ostaminen Vaanila-Lempolan alueella II sekä Kerrostalotontin maanvuokrasopimuksen uusiminen Lohjan keskustassa, Linnaistenhovin senioritaloyhdistys ry. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022172 Jos jokin asia mietityttää, otathan yhteyttä, keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi Ferin.Continue Reading

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelma, Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli -maaseutualueiden osayleiskaava sekä Valtuustoaloite: Aloite Lohja Pride -tapahtuman yhteydessä toteutettavasta sateenkaariliputuksesta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022181 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan valtuutetut kokouksessa: Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö Kristian SarviContinue Reading

Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6. kokoukseen ja kokous käydään uudestaan 1.8. Kokouksessa käsitellään mm. Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli -maaseutualueiden osayleiskaava, Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutos (Espoo-Salo -oikorata) sekä Suunnitteluvaraus Moisionpelto. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022185 Jos jokin asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa onContinue Reading

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin mm. Otto-oikeuden käyttäminen kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätöksiin. Kyseessä on kokous, jonka esityslista on ollut virheen vuoksi ns. luottamushenkilöportaalissa nähtävillä vasta kokousta edeltävänä iltana. Kaupungin julkisilla verkkosivuilla asialista on julkaistu kokousta edeltävänä perjantaina, mutta luottamushenkilöillä ei ole sitä kautta pääsyä aina kaikkeen kokousmateriaaliin. Hyvä hallinto edellyttää, että luottamushenkilöilläContinue Reading

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmämme puheenvuoron vuoden 2021 henkilöstökertomuksesta. Hän nosti puheessaan sairaspoissaolot sekä vastuumme työn kuormittavuudesta. Ryhmäpuheenvuoro henkilöstökertomus  Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat  Henkilöstö on pienentynyt vuodesta 2016, ja kuitenkin sairaspoissaolot ovat lisääntyneet.   Vuonna 2017 sairauspäiviä oli 15,47 päivää työntekijää kohti ja vuonna 2013, riippuenContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Otto-oikeuden käyttäminen kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätöksiin, Paloniemen sairaalasta saadun tarjouksen hylkääminen sekä Tytyrin kaivosmuseon toimintasuunnitelma vuodesta 2022 eteenpäin. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022130 Jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan varsinainen jäsen hallituksessa on estynyt ja varajäsen Lotta Paakkunainen paikalla kokouksessa.Continue Reading

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2021. Tilinpäätös näyttää hyvältä muutamien kertaluontoisten tukien (kuten koronatuki), avustusten ja verokertymien vuoksi, eikä vastaavanlaiset tule enää toistumaan. Velka per asukas on korkeampi kuin verrokkikunnissa ja isoja investointeja on vielä kesken tai tulossa. Päivi Alanne piti ryhmäpuheenvuoron tilinpäätöspykälässä, siitä julkaisu myöhemmin. Henkilöstökertomus vuodelta 2021 kertoi karuaContinue Reading

Valtuuston kokouksessa käsitellään mm. Lohjan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös, Vuoden 2021 henkilöstökertomus sekä Maankäytön rakenne 2022 – 2052. Voit lukea esityslistan kokonaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022128 Jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan valtuutetut kokouksessa. Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö Kristian SarviContinue Reading