Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 3.11 käsitellään mm. Oikaisuvaatimus kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätökseen 22.6.2021 § 7, YU-urheilutontin osan maanvuokraaminen Hiidensalmessa Tennarin alueella ja Lastensuojeluyksikön tontin maanvuokraaminen Routiolla / oikaisuvaatimus sekä Liessaaren ranta-asemakaavan mukaisten kahden kaupungin hallinnan rakennuspaikan maanvuokraaminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121185 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsenLue lisää…

Uudenmaan piirin syyskokouksessa valittiin piirille uusi puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen Lohjalta valittiin Kirsi Ferin, varajäseniksi Lotta Paakkunainen, Sami Virpiö sekä Markus Kinnunen. Kokouksessa nimettiin myös aluevaaliehdokkaita. Lohjalta nimettiin Kirsi Ferin, Liisa Jääskeläinen ja Laila Kakko. “Me lähdemme aluevaaleihin varmistamaan, että jokaisessa Uudenmaan kunnassa on sotepiste. Jokaisella uusmaalaisella on oikeus saadaLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 1.11. käsitellään kaupunginjohtaja Mika Sivulan irtisanoutumista ja tulevia sijaisjärjestelyjä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121202 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi AlanneLue lisää…

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö kirjoitti puhuttelevasta teatterikäynnistä: Taide lyö ällikällä Viime viikot ovat olleet täynnä uuden oppimista. Lohja on järjestänyt meille uusille valtuutetuille koulutuksen jos toisenkin. Hyvä niin ja kovin tarpeellista, välttämätöntä, jotta voisi tulla hyväksi ja kehittyä tässä työssä. Tietoannokset ovat olleet suuria, satojen sivujen mittaisia eivätkä asiat ole helppoja.Lue lisää…

Teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Kuntalaisaloite koskien jälkiruokaa ja välipalaa koulussa, Valtuustoaloite maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin, Haikarin, Liessaaren ja Ojamon alueiden vapaa-ajan kehittämissuunnitelmien laatiminen sekä Gunnarlan kaava-alueen vaihe 4 katusuunnitelmat. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121144 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on KristianLue lisää…

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Perhehoidon toimintaohjeet, korotettu hoitopalkkio ja käynnistämiskorvaus, Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi Lohjalla sekä Aikuislukion aineopiskelijoiden kurssimaksut. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121164 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lohjan sitoutuminen matkailualueena Visitfinlandin valtakunnalliseen Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, EM-mitalistin palkitseminen sekä Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laatiminen / Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121171 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa onLue lisää…

Sotelautakunnan kokouksessa 26.10 käsitellään mm. Valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ostopalvelujen linjaukset sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121172 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Hilkka Hyrkkö.Lue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.10 käsitellään mm. Lohikalat Karjaanjoelle- Vesistövisio 2030-hanke, Lohjan Järviohjelman laatimisen käynnistäminen, Vuoden 2022 veroprosentit sekä Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121169 Jos jokin asia herättää ajatuksia tai kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Hilkka Hyrkkö kirjoitti Länsi-Uusimaahan lehdessä olleesta väärinkäsityksessä (https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4330962) SDP halusi lisäesityksellään alleviivata vanhus- ja vammaisneuvostojen roolia kuljetuspalveluiden valmistelussa ja seurannassa. Valtuuston enemmistö ei pitänyt sitä tarpeellisena, koska neuvostojen tehtävät ovat lakisääteisiä ja niin siis toimitaan, Lohjallakin. Luettelemalla ko väärän uutisen yhteydessä koko äänestyskartta vielä pahensi asiaa. Neuvostoilla on lakisääteinen oikeusLue lisää…

Mikä muuttuu kuntapolitiikassa soten myötä ja minkälainen on Länsi-Uudenmaan sote? Keskustelua johtaa Lohjan kaupunginvaltuutettu, sotelautakunnan jäsen, toimittaja Hilkka Hyrkkö. Keskustelijoina sote-valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi ja Länsi-Uudenmaan soten valmistelutoimikunnan varapuheenjohtaja, Lohjan vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen Voit katsoa tallenteen täältä: https://www.facebook.com/KeskustaLohja/videos/4785317374812222Lue lisää…

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmäpuheenvuoron sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelmasta. Suunnitelmasta on lausuttu, se on käynyt lukuisasti eri toimielimissä ja nyt vihdoin päätöksessä. Päätöksessä on monta valuvikaa, eikä ryhmässä pidetty siitä, että liikunnanopettajien ja Laurentius-koulun kannanotto on sivuutettu. Ryhmäpuheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat sekä ruudun takana seuraajat. TennarinLue lisää…

Lupajaoston kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rosk´n Roll Oy Ab:n lupahakemuksesta koskien Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan täyttöalueiden I ja III sulkemista ja Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n valitusasiassa koskien Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston 10.12.2020 § 108 antamaa päätöstä uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121153Lue lisää…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsitellään mm. lautakunnan alaisia ajankohtaisia asioita. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121157 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on Kirsi Ferin.Lue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta, Sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelma, Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Lohjalla sekä aloitteita, kuten Aloite perintätoimiston käytöstä luopumisesta sekä terveyskeskusmaksujen poistamisesta eläkeläisiltä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121167 Jos jokin asia herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan valtuutetut kokouksessa Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka HyrkköLue lisää…