Lautakunta käsitteli mm tilipäätöstä, jossa todettiin, että Toimintakatteen Ylitys 1 237 402 euroa(5,5%) Palkat nousseet 3,7% Palvelujen ostot 8,4% Talouden tasapainotuslista meni eteenpäin tekemillämme muutoksilla. Muutokset lautakunnan näkemyksen mukaan painottavat säästöjä hallinnossa ja johdossa. Keskustelimme pyynnöstäni koulukriteeristön työryhmästä, joka oli hallituksessa jäänyt pöydälle. Koisjärven päiväkoti: Ko alueen päiväkotitilanne ei oleContinue Reading

Lotta Paakkunainen: Valtuustoaloite: uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa 14.2.2019 Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa vähintään vuonna 2017 hyväksytyn rakennusterveystarkastajan opinnäytetyön suositusten mukaan. Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaaContinue Reading

Kokouksessa käsiteltiin mm talouden tasapainottamisohjelmaa ja palvelusetelirajausta 5 § Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2019 alkaen Lautakunnalle oli tuotu koulumatkakuljetusten periaatteet hyväksyttäväksi. Periaatteita oli korjattu hieman: koulumatkan vaikeus ja rasittavuus kohtaan oli lisätty kuvauksia ja muutettu lääkärintodistuksen tarve lääkärin suositukseen. Periaatteissa oli pyritty helpottamaan perheiden arkea. Keskusta teki muutos-Continue Reading

Koska hengitystieoireet ovat tavanomaisia väestössä, eikä oireilu itsessään ole suora osoitus kosteusvauriosta ja lukuisat muut sisäilman haittatekijät, kuten liian lämmin ja kuiva sisäilma, ilmanvaihdon ongelmat, allergeenit, tupakansavu ja mineraalikuidut sekä yksilöllinen herkkyys voivat vaikuttaa oireiluun. Esimerkiksi astmaa sairastavat henkilöt voivat saada herkemmin oireita kosteusvauriorakennuksissa kuin terveet henkilöt. Mikäli oireilun epäilläänContinue Reading

Päättäjien tulee tutustua huolellisesti tiellä valitseviin oloihin ja liikenteeseen sekä infrastruktuurin rakentamisen tuomaan erityiseen riskiin paikan päällä. Pelkkä matemaattinen tietokoneohjelma ei kerro kaikkea esimerkiksi rakennusten aiheuttamista katve- ja reagointiaikaa pienentävistä alueista. Koululiitujärjestelmä on vain apuväline ja yksi menetelmä, millä arvioidaan koulukyydin tarpeellisuutta ja yksinomaan sen perusteella ei voi tehdä päätöksiäContinue Reading

Koko Lohjan puolesta Tulevaisuuden Lohja on asukaslähtöinen, osallistava ja yrittävien ihmisten yhteisö. Sen talous on terveellä pohjalla. Lohjan laadukkaiden lähipalvelujen taajamissa ja elinvoimaisella maaseudulla on hyvä elää. Kaupunki ja maaseutu yhdessä Keskusta luo mahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja maaseudun asukkaille. Sen luja tavoite on säilyttää monipuolinen seutu elinvoimaisena, asukkaille merkityksellisenä jaContinue Reading