Keskustan Lohjan kunnallisjärjestön vaaliohjelma

Koko Lohjan puolesta

Tulevaisuuden Lohja on asukaslähtöinen, osallistava ja yrittävien ihmisten yhteisö. Sen talous on terveellä pohjalla. Lohjan laadukkaiden lähipalvelujen taajamissa ja elinvoimaisella maaseudulla on hyvä elää.

Kaupunki ja maaseutu yhdessä

Keskusta luo mahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja maaseudun asukkaille. Sen luja tavoite on säilyttää monipuolinen seutu elinvoimaisena, asukkaille merkityksellisenä ja värikkäänä kulttuurin kehtona. Keskusta tekee työtä hyvien ja turvallisten kulkuyhteyksien puolesta sekä huolehtii peruspalveluiden säilymisestä. Paikallisuus on voimavara. Keskusta haluaa olla mahdollistaja ja luo perustan sille, että alueen asukkaat voivat vaikuttaa kotiseutunsa yhteisöllisyyden kasvuun, elinvoimaisuuden säilymiseen ja viihtyvyyden luomiseen. Lohjalla on kaikki mahdollisuudet tarjota ihmisille asuinpaikkoja joihin he voivat kiinnittyä ja kiintyä, sekä kaupungissa että maalla.

Lähipalvelujen laatu

Keskusta huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja muiden koulutuspalveluiden laadusta. Ne ovat tulevaisuuden Lohjan kivijalkoja ja tärkeimpiä peruspalveluja. Monipuolinen, kattava ja kiinteistöiltään terve palveluverkko on vetovoimatekijä. Tulevaisuuden kunnissa hyvinvoinnin edistäminen nousee entistä tärkeämmäksi. Lohja toteuttaa sitä monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, harrastusmahdollisuuksien sekä paikallisten tapahtumien kautta. Näiden palvelujen tulee olla kattavasti saatavilla Lohjan eri alueilla. Keskusta toimii niin, että kaikki kaupungin tarjoamat peruspalvelut, mm. koulut ja terveyspalvelut, löytyvät kaikilta kolmelta keskeiseltä palvelualueelta, jotka muodostuvat kaupunkikeskustasta, Nummen ja Pusulan sekä Karjalohjan ja Sammatin alueesta.

Lohja kasvuun

Lohjan tulee edistää monin tavoin rakentamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Rakentamisen tulee olla mahdollista myös maaseudulle. Nauhataajaman kehitys Kirkniemestä Muijalaan on tärkeää. Se lisäksi kaavoitusta tulee tehdä ja luonteva rakentaminen mahdollistaa myös Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella ja Pusulassa ja huolehtia näiden taajamien elinvoimasta. Rakennusvalvonnan tulee toimia joustavasti ja myönteisesti. Yrittäjämyönteisyys on asenne, joka tulee näkyä kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungilla tulee olla aktiivinen rooli tunnin junan valmistelussa siten, että kaupunki tekee kaiken mahdollisen sen saamiseen Lohjalle.

Asukaslähtöisyys

Menestyvän kunnan tunnusmerkki on asukaslähtöisyys. Lohjan kaikkien palveluiden tulee edesauttaa asukkaita ja yrityksiä, joustaen myönteisesti. Tämän tulee näkyä läpileikkaavasti kunnan päätöksenteossa. Keskusta toimii alueensa asukkaiden avoimen ja vaikuttavan päätöksenteon edistämiseksi ja turvaamiseksi.

Keskusta huomioi päätöksenteossa myös ne joiden ääni ei aina kuulu. Näitä voivat olla lapset, perheet, nuoret, vammaiset tai ikääntyvät. Heille on taattava varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja muiden palveluiden saatavuus.

Terve kuntatalous

Talouden tasapainottamiseen on tehtävä kaikki ennen kaikkea kasvun tukemisen kautta. Uuden organisaation myötä talouden seurantaan tarvitaan pysyviä mittareita, jotka kuvaavat toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Niiden tulee olla myös avoimesti ja helposti kaikkien nähtävillä. Veroprosenttien tulee pysyä kilpailukykyisinä naapurikuntiin verrattuna.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.