Lotta Paakkunainen: Länsi-Uusimaan Kirjoittajavieras-kolumni: Kiusaaminen on kiusaamista, tapahtui se missä tahansa

30.10.2019

Sosiaalinen media on lasten ympäristö, kuten koulu tai harrastekentät. Koulukiusaaminen on siirtynyt näkyvästä pahoinpitelystä ja huutelusta yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja aikuisilta piiloon.

Sosiaalinen media on lasten ympäristö, kuten koulu tai harrastekentät. Koulukiusaaminen on siirtynyt näkyvästä pahoinpitelystä ja huutelusta yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja aikuisilta piiloon.

Usein kiusaaminen tapahtuu luokkien ja kaveriporukoiden WhatsApp-ryhmissä. Tyypillisesti yksi joutuu kohteeksi, yleistä on myös, että yksi heitetään ulos ryhmästä. Tämä voi jatkua pitkään aikuisten tietämättä, toiset ehkä eivät näe kiusaamista, tai saattavat kyseenalaistaa ja kysyä, mitä kiusaaminen on.

Nettikiusaamisella tarkoitetaan tarkoituksellista ja toistuvaa pahan mielen aiheuttamista, kuten pilkkaamista, nöyryyttämistä ja uhkailua. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää kiusaamisen ehkäisyssä ja poistamisessa. Koulujen on vaikea yksin ratkaista somessa tapahtuvaa kiusaamista. Koulussa voidaan vaikuttaa somekäyttäytymiseen, mutta opettajilla ei ole valtuuksia puuttua oppilaiden somen käyttöön. Vastuu tästä kuuluu vanhemmille.

Me vanhemmat jouduimme kylmiltämme somemaailmaan, emmekä aina osaa ohjata lapsiamme siinä ja aina on heitä, joiden mielestä lapset saavat käyttää somessa juuri sellaista kieltä kuin huvittaa tai käyttäytyä miten mielii. Silloin asioihin puuttuminen on ongelmallisempaa.

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa nuorten vastauksista kävi ilmi, että somekiusaaminen on uhkailua, nimittelyä, salaisuuksien ja kuvien levittämistä, porukasta pois jättämistä, sometilin kopioimista ja julkista nolaamista. Somekiusaamista oli kokenut 26 % vastaajista ja näistä 57 % oli saanut apua vanhemmilta. Suurinta osaa kiusatuista (62 %) oli kiusattu kerran kuukaudessa, 12 % oli kokenut kiusaamista viikoittain.

Netissä nimittelyt ja uhkailut ovat usein sanallisesti raaempia kuin kasvokkain eikä viestien lähettämistä ehkä ajatella loppuun asti. Valokuvien ja videoiden vaivaton jakaminen helpottaa kiusaamista. Harvoin ymmärretään, että netissä kiusaamisen jäljet voivat olla lyhyet, sillä lähes kaikesta digitaalisesta viestinnästä jää jälki. Kunnianloukkaus, uhkailu ja valheellisten tietojen levittäminen ovat rangaistavia tekoja myös netissä.

Yritettäisiinkö olla ihmisiksi?

Lotta Paakkunainen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.