Valtuustokokous 11.12.2019 – ryhmäpuheenvuoro talousarviosta

13.12.2019

Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki muut läsnäolijat

Käsittelyssämme on tänään talousarvio, joka on teetättänyt työtä vielä tavanomaistakin enemmän. Kaupunkimme taloustilanne on vaikea. Siitä huolimatta pitää pyrkiä palvelemaan kaikkia kuntalaisia mahdollisimman hyvin, tehdä pakolliset investoinnit eikä kaupungin kehittämistä voi laiminlyödä, pitää katsoa myös pitkällekin eteenpäin.

Veroprosentteja nostamalla ei saada taloutta kestävällä tavalla kuntoon vaan käyttötalouden sopeuttamisella tilanteeseen ja tulevien vuosien haasteisiin.

Talousarvion tulee olla realistinen siten, ettei päädytä viime aikoina jokavuotiseen keskusteluun miljoonien ylityksistä.

Lakisääteisiä tehtäviä on jo merkittävästi kehitetty kustannustehokkaampaan suuntaan. Tätä työtä varmasti jatketaan ja tulee jatkaa. Kun seurataan Lohjan kokoisten kaupunkien keskimääräistä kustannustasoa, tulee Lohjaa edullisemmin eri palvelut tuottaneita pyrkiä selvittämään syvemmin.

Useilla ei-lakisääteisiin tehtäviin kuuluvilla toimilla voidaan lisätä veto- ja pitovoimaa ja siten pyrkiä lisäämään asukkaiden määrää ja verotuloja.

Poimin muutaman noston kaupungin sitovista tavoitteista ja prosesseista vuodelle 2020.

Maanhankinta etenkin Tunnin junan vaikutusalueella. Maanhankinnassa tulee pyrkiä ennakoimaan tulevia tilanteita ja katsomaan pitkälle tulevaisuuteen, vaikka se vaikeata onkin. Eli hankitaan maata ensi vuonna, jos se on mahdollista talousarvioehdotuksessa mainituin kriteerein.

Rakennusrekisterin ajantasaistaminen, ehdottoman tärkeä, maksaa tulevina vuosina kiinteistöverotuloina varmasti aiheuttamansa kulut. Kaikkien kiinteistöjen omistajien tulee olla tasavertaisessa asemassa, siis kaikkien tulee maksaa olemassa olevista kiinteistöistään oikeanlaiset verot, ei alle mutta ei ylikään.

Kutsu- ja palveluliikenteen laajentamisen ja kustannusvaikutusten selvittäminen haja-asutusalueella. Tätä ei tarvinne avata sen enempää.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen vahvistamalla monialaista toimintamallia ja oikea-aikainen varhainen tuki tässä monimutkaisessa ja vaativassa ajassa on äärettömän tärkeätä.

Ikääntyneiden palveluprosessien sujuvuus ja tehokkuus. Kotihoitoa tulee edelleen kehittää. Ennalta ehkäisevä hoito kotona voi säästää merkittävästi, jos onnistutaan pidentämään hyvää asumista kotona ja välttämään ympärivuorokautiseen hoitoon johtava tapaturma.

Ehdotamme, että myös luottamushenkilöt osallistuisivat säästötalkoisiin. Aina silloin tällöin valtuusto ja eri lautakunnat ovat peruneetkin suunniteltuja kokouksia tilanteissa, joissa on havaittu, että asioita on vain vähän eikä mikään niistä ehdottoman kiireellinen. Tässä asiassa lautakuntien puheenjohtajistot ovat avainasemassa. Ehkä muutamien kokousten asiat pystyttäisiin yhdistämään.

Asukasluku puhututtaa kaiken aikaa. Lohjallakin olisi aika ryhtyä selvittämään vähän enemmän monipaikkaisuutta, siis sitä, että lukuisat ihmiset asuvat kahdessa paikassa. Lohjalla on yli 8000 vapaa-ajan asuntoa, joissa viettää aikaansa yhteensä 20 – 30 000 henkilöä, yleisesti 4 viikosta puoleen vuoteen. Osa asuu mökeillään ympäri vuoden, mutta on kirjoilla pääkaupunkiseudulla, millä alueella useimpien Lohjalla mökkeilevien vakituiset asunnot sijaitsevat. Mökkiläisille nimenomaan järvet, luonto, kulttuuritapahtumat ja helppo arki ovat tärkeitä. He tuovat tuloja, myös mutta myös paljon muutakin kuin kiinteistöverot. He ostavat tavaroita ja merkittävän määrän palveluita paikallisilta yrittäjiltä.

Heidän joukossaan on myös sellaisia, jotka haluaisivat muuttaa asumaan vakituisesti kesämökilleen tai pitääkö sanoa huvilalleen. Lohjan kaavoitus- ja rakennustarkastus ovat valmistelleet hyvät esitykset vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutosprosesseista. Meidän mielestämme olisi hyvä järjestää avoin tilaisuus tästä aiheesta. Tätä nykyä mökkiläiset kokevat käyttötarkoituksen muutoksen niin monimutkaseksi ja vaikeaksi, etteivät yritä edes ryhtyä selvittämään sitä. Jossakin määrin tätä on tehty, mutta kiinnostusta on paljon enemmän. Muutamat kunnat ovat ryhtyneet aktiivisesti houkuttelemaan kuntaan uusia asukkaita myös tällä tavoin.

Ryhmämme tulee tekemään kaksi muutosesitystä, toisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinnan laskemiseen ja toisen uimarantoihin ja puistoihin liittyen.

Haluamme kiittää kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita ahkerasta ja monia vaihtoehtoja tutkineesta työstä.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.