Palvelutuotantolautakunnan kokous 16.1.2020

Lohjan palvelutuotantolautakunta kokoontui 16.1.2020 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa.

Lista oli tällä kertaa lyhyt, mutta pohdittavaa ja ihmeteltävää kyllä riitti siltikin. Saimme ensimmäistä kertaa asuntomessujen eli Hiidensalmen puistosuunnitelman lausunnolle nyt, kun messujen avajaisiin on noin 1,5 vuotta aikaa. Tässä asiassa olen ammattilainen ja joudun surullisen toteamaan, että puiston rakentamisessa tulee kiire. En onnistunut parantamaan asuntomessujen rakennusaikatauluja, vaikka olen alusta asti asiasta asianosaisia muistuttanut. Pihojen ja puistojen rakentamista voi tehdä vain kesäaikaan ja nurmikot tarvitsevat kasvuaikaa muuttuakseen vihreiksi ja kestäviksi. Rakennustöihin pitää päästä keväällä, jotta nurmikot voi kylvää syyskesästä. Työt Hiidensalmen puistossa on jo aloitettu. Metsät on raivattu kauttaaltaan avariksi ja aluskasvillisuus on sieltä poistettu. Vain muutamat koivut muistuttavat enää rehevästä rantalehdosta. Kaivinkone ahkeroi jo alueella, siirtelee massoja ja toteuttaa suunnitelmaa, jota emme ole vielä hyväksyneet. Rantanäkymä on avattu koko niemen osalle. Kapeampi näkymä ei riittänyt. Rantalehto oli esittelyssä risukko, metsät ovat muuttuneet niityiksi. Suunnittelun suhteen suuret ja merkittävät linjaukset on jo tehty ennen lautakuntaa. Maito on jo kaatunut, moottorisaha ja kaivuri kävivät jo. Se demokratiasta. Lautakunta oli huolissaan puiston rakennuskustannuksista ja etenkin huoltokustannuksista, joita suunnitelmassa tai esittelyssä ei oltu eritelty eikä arvioitu. Patun jäsenet totesivat, että emme voi suuremmin enää puuttua suunnitelmiin, jotta emme hidasta yhtään prosessia, ja koska työt on jo aloitettu. Helppohoitoiset rantametsät ovat jo kadonneet. Suunnitelma hyväksyttiin pienillä huomioilla, jotka messupäällikkö Mirka Härkönen kirjoitti muistiin. Esittelyn ajankohta on tuttu vallankäyttömuoto, johon useimmiten on luottamustoimen taivuttava.

Patu käsitteli taas katusuunnitelmia, jotka ovat Lohjalla pääsääntöisesti hyvin tehtyjä. Suunnitelmiin ei lautakunnalla ollut puuttumista, mutta Keskilohjantien katusuunnitelman toteuttamista lähitulevaisuudessa lautakunta ei puolla. Elinvoimajohtajan mukaan katuinvestoinnit tulevat aivan eri määrärahoista kuin esimerkiksi kouluinvestoinnit, joten näillä ei kunnan talouteen ole samanlaista vaikutusta. Palvelutuotantolautakunnan enemmistö, kokemuksista viisastuneena, ei tätä junaa halua edes raiteille odottamaan, sillä prosessit käynnistyvät meillä erilaisista syistä eikä aina kaupungin tai veronmaksajien eduksi. Ehjää ja kohtuullisesti toimivaa Keskilohjantietä ei korjata tässä taloustilanteessa, ja koska moni tie ja katu samaan aikaan tarvitsevat kipeästi varoja heikon kunnon vuoksi. Lena Tallqvist (Meidän Lohja) teki pykälään muutosesityksen ja minä kannatin sitä yhdessä Mikko Koiviston (Kok) kanssa. Muu lautakunta demareja lukuun ottamatta tuli puolellemme. Muitakin investointeja ja niiden tarpeellisuutta lautakunta pohtii joka kerta hyvin kriittisesti. Nyt keskiössä oli mm. maa-alue kauppa mahdollisesti aikanaan tulevan uuden juna-aseman lähiseudulta, joka ei saanut hyväksyntää eikä ymmärrystä patun keskusteluissa vetovoima-lautakunnan päätöksen vastaisesti. Ajankäyttö on valtaa kunnallisessa päätöksenteossa.

Lautakunta käsitteli lopultakin valtuustoaloitteen, joka on jätetty lähes vuosi aikaisemmin, vaikka aloitteen sisältö on ollut ilmeisen kiireellinen. Päivi Kuitusen (kok) aloite kouluinvestointien aikalisästä ja uudelleen arvioinnista katosi virkakoneistoon melkoisen pitkäksi aikaa. Viivytyksen aikana on sekä Laurentius koulu että Ojamon koulu saanut mukavasti tuulta purjeisiin ja vauhtia työmaalle. Jokainen ymmärtää, että tässäkin asiassa maito valuu jo pöytää pitkin eikä demokratian toteutuminen ole ollut tärkeää.

Lautakunta kysyi taas Perttilän koulun kattokorjauksista. Kovaonnisen koulun remontoinnin ja vuotavan katon ongelmat eivät ota loppuakseen. Lautakunnan huoli rakentamisen laadusta, etiikasta ja valvonnasta on suuri, eikä ongelmaan ole löydetty ratkaisua. Lautakunta pyysi Perttilän tilanteesta selvitystä seuraavaan kokoukseensa.

Painavien hiilijunien aiheuttama tärinä puhututtaa, häiritseeja ahdistaa Lohjalla. Tärinä ja siitä aiheutuva haitta on ilmeinen ja kiistaton. Haittaa ilmenee nähtävästi vain pehmeäpohjaisilla rataosuuksilla. Väylävirasto hallinnoi junaradan liikennettä ja sääntöjä, ja on juuri saapuneella lausuntapyynnöllään kysynyt Lohjan mielipidettä nopeuksien laskemisesta. Lautakunta puoltaa viranhaltioiden ennätyksellisen nopeasti laatimaa lausuntoa nopeuden laskemisesta, rajoitusalueen laajentamisesta ja tulosten seurannasta. Lautakunnan pyynnöstä oikaisuvaatimukseen vahingonkorvauspäätöksestä oli tällä kerralla lisätty myös alkuperäinen vahingonkorvaushakemusvalokuvineen. Tämä helpottaa lautakuntaa ymmärtämään todellista tilannetta ja perustamaan päätöksensä paremmin oikeudenmukaiseksi. Lautakunta ei muuttanut alkuperäistä päätöstä tässä asiassa.

Palvelutotantolautakunnan alaisen toiminnan talouden seuranta on nykyisin yksiselitteisempää. Raporttien ulkoasu on parempi ja ymmärrettävämpi, ja se sisältää jopa selityksiä ja huomioita. Ongelma on vain edelleen se, että ei ole mitään asiakirjaa, johon talouden seurantaa voisi verrata. Valtuuston hyväksymä budjetti on seurantaraportin kanssa täysin erilainen jaottelultaan, eikä vertailukelpoinen. Lautakunnan on luotettava saamiinsa asiakirjoihin ja toivottava, että lopputulos on oikea. Palvelutuotanto seuraa hienosti budjettia ja tulee alittamaan kokonaisbudjettinsa vuodelta 2019.

Karjalohjalla 17.01.2020

Kirsi Ferin

-Se hankala patun jäsen