Lotta Paakkunainen: OmaisOivan Vierailevan bloggaajan kynästä 5.10.2020

Vierailevan bloggaajan kynästä; Lohjan kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen avaa päätöksentekoprosessia liittyen omaishoidon asioihin Lohjan kaupungissa.

Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.9.2020 talouden tasapainottamislistasta ja päättivät yksimielisesti esittää valtuustolle, että omaishoidontuesta ei leikata.

Olen luottamushenkilönä liian usein törmännyt siihen, että kuntatalouden ollessa huonossa jamassa omaishoidontuki on ensimmäisenä leikkausuhan alla. Taloutta tasapainottaessa yleensä katsotaan vain menojen leikkaamista, mutta unohdetaan tutkia tulojen kasvattamista, tai edes nykyisten tulonlähteiden vahvistamista. Ehdotus omaishoidon tuesta leikkaamisesta on lyhytnäköistä, sitä ehdotettaessa ei nähdä kokonaisuutta, tai ajatella ennaltaehkäisevää vaikutusta. Koenkin toisinaan turhautumista tasapainotuslistoja lukiessani, mutta haluan uskoa parempien ratkaisujen löytymiseen. Nyt tuntuu, että parempia ratkaisuja halutaan myös aidosti löytää.

Omaishoitajat ovat omantuntomme selkäranka ja mielestäni se, miten kohtelemme ja arvostamme omaishoitajia kertoo kuntamme tilasta. Omaishoito koskettaa jokaista, kuka tahansa meistä voi olla hoidettavana tai hoitajana jossain vaiheessa.

Vaikka kaupunginhallitus päättikin viimeisimmässä kokouksessaan, että omaishoidon tuesta ei leikata, tulee talouden tasapainottamislistat vielä kaupunginvaltuuston kokoukseen päätettäväksi 7.10.2020 ja kokouksessa voi kuka tahansa valtuutettu esittää niiden listalle nostamista ja jos esitys saa valtuustossa kannatusta, asiasta päätetään äänestämällä.

Talouden tasapainottamista on käsitelty kauan ja koronakriisi on tuonut lisää haasteita taloudenpitoon. Talouden tasapainottamisesta on valtuustossa äänestetty edellisen kerran toukokuussa 2019, mutta tuolloin päätettyjä toimia ei kaikkia päätöksistä huolimatta ole vieläkään toteutettu, eikä päätetyt toimet ole olleet riittäviä talouden tasapainottamiseen. Osa vuonna 2019 päätetyistä toimista ajoittuu myöhemmille vuosille ja on edelleen listalla.

Lyhyesti päätöksentekoprosessista esimerkiksi talouden tasapainottamisesta päätettäessä:

  • Aluksi viranhaltijat ovat hallituksen päätöksestä laatineet listat, joissa esittävät säästökohteita huomioiden lakisääteisyys
  • Hallituksen asettama talouden tasapainottamistyöryhmä on tutustunut listoihin
  • Tämän jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet tasapainottamislistoja
  • Lautakuntien jälkeen listoja käsittelee hallitus ja esittää valtuustolle oman kantansa
  • Valtuusto päättää

Näihin talouden tasapainottamislistoihin pyydettiin luottamushenkilöiltä ehdotuksia ja esityksiä, mutta ainakaan omista esityksistäni ei yksikään ole listalla. Talouden tasapainottamista käsiteltiin sotelautakunnassa kesäkuun ylimääräisessä kokouksessa, jossa minä olin osallistujana lautakunnan varajäsenenä. Olimme tehneet vastaesityksen yhteistyössä lautakunnan varsinaisen jäsenemme Hilkka Hyrkön kanssa. Vaikka lautakunta joutui kokonaisuudesta äänestämään kahteen otteeseen, oli yksimielisyys kuitenkin siitä, että omaishoitajiin eikä veteraaneihin kohdistuvia säästöesityksiä toteuteta. Lautakunta lausui asiaintuntijalausuntonaan: ”Lautakunta ei puolla omaishoitoon ja veteraaneihin kohdistuvia säästöjä talouden tasapainottamiseksi ”.

28.9.2020 kokouksessaan kaupunginhallitus päätti Hannele Maittilan (ML) ja Leena Saaren (Sdp) esityksistä yksimielisesti poistaa omaishoidon tuesta säästämiset talouden tasapainottamislistalta.