Ryhmäpuheenvuoro valtuustokokoukseen 16.12.2020 kolmesta hankintapykälästä

Valtuustokokouksessa 16.12.2020 käsiteltiin myös kolmessa eri pykälässä hankintoja: työkonepalveluiden, kuljetuspalveluiden sekä kunnossapitokalustopalveluiden hankintoja. Ryhmäpuheenvuoron kävi pitämässä Kirsi Ferin.

9 – 11 § Konepalveluiden hankinta vuosille 2020-2023

Arvoisa puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä etäyhteyden sinnikkäät kuulijat,

Kaupungin tarvitsemat työkonepalvelut, kuten seuraavien pykälien kuljetuspalvelut ja kunnossapitopalvelut, on kilpailutettu noin kolmeksi vuodeksi. Hankintaan on lisätty myös optiovuodet 1+1, jotka kasvattivat hankinnan yhteishinnan meille valtuuston päätettäväksi. Käytän tämän tilaisuuden kommentoidakseni hankintaprosessia ja konepalveluiden käyttöä.

Tarjouspyynnöt kaikissa em hankinnoissa on asialliset ja selkeät ja niihin on vastattu lukumääräisesti kohtuullisen hyvin. Lohjan seudulta koneyrittäjät käyvät paljon tekemässä töitä pääkaupunkiseudulla, jossa hintataso on korkea. Saamme olla tyytyväisiä, että tarjouspyyntöihimme vastattiin näinkin hyvin. Tässä valtakunnallisessa epävakaassa taloudellisessa tilanteessa on hyvä pitää kiinni hyvistä palveluntuottajista.

Kilpailutuksen jakaminen pienten ja suurten yritysten välille on ollut hyvä päätös. Hankintojen hajauttaminen tuo kestävää pohjaa toimituksille. Uskon, että paikalliset palveluiden tuottajat ovat vähän motivoituneempia hoitamaan työnsä hyvin. Heille lähellä tehdyssä työssä on arvoa.

Näissä kolmen pykälän päätöksissä päätämme vain tuntitöinä teetettävistä töistä. Lisäksi kaupungilla on kunnossapidon osalta alueurakoita, jotka on kilpailutettu erikseen. Tuntihintojen, työn tilausmäärien ja päivystyskorvausten osalta kaupungin on oltava kohtuullinen meitä veronmaksajia kohtaan, mutta myös huolehdittava siitä, että luotettavia palveluntarjoajia yksityisellä sektorilla säilyy. Hintoja ei pidä päästää kilpailutuksillakaan alle yritysten kannattavuusrajan, sillä se tie voi johtaa palveluntarjoajien nopeaan vähenemiseen. Omana toimintana konepalveluita emme varmasti tulevaisuudessakaan halua hoitaa.

Hinnan lisäksi kaupungin on tilaajana huolehdittava hyvän laadun ja toimitusvarmuuden toteutumisesta. Se vaatii tilaajalta ja toimittajalta sekä hyvää ammattitaitoa että yhteistyötä. Olen seurannut jonkin verran kaupungin tekemiä tilauksia, ja voin ilokseni antaa siitä hyvää palautetta. Tilaukset ovat ajallisesti ja sisällöllisesti urakoitsijoiden helposti toteutettavissa. Olen myös ymmärtänyt, että urakointiin on kaupungin puolelta oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tämä on iso asia ja kantaa eteenpäin molempia osapuolia. Luotettava toimittaja on varmasti kokonaistaloudellisesti edullisempi, kuin ainoastaan edullisimman hinnan mukaan valittu tuntematon tai epävarma toimittaja.

Talvikunnossapitoa uhkaa lumettomat talvet, joilta työn tuntityönä tekevät eivät saa tuloja. Lumeton talvi on kaupungin taloudelle ollut siunaus, mutta valtava tappio urakoitsijoillemme. Alueurakoissa lumettoman talven riski on kannettu tasapuolisemmin. Miten me turvaamme aurauspalvelujen riittävyyden myös tuntityönä teetettävillä alueilla yli lumettomien vuosien? Vai turvaudummeko ilmastonmuutokseen tässä asiassa?

Lohjan palvelutuotannon konepalveluiden hankinta on varsin hyvällä mallilla, vaikka tällä kertaa tuntityökilpailutuksen päätökset tehdään todella myöhään. Vanhaa sopimuskautta on jatkettu asiallisesti, kunnes tämän päiväinen päätös saa uuden sopimusjakson liikkeelle.

Arvoisa puheenjohtaja, Keskustan ryhmä kiittää konepalveluiden hankintatöistä vastaavia sekä konepalvelutöiden tilaajia ja työnjohtajia. Hankintojen seurantaa tarvitaan korkeintaan palvelutuotantolautakunnan tasolla (Viittaus SDPn muutosesitykseen hankintojen toimitusten seuraamisesta).