Lotta Paakkunainen: Mielipide Länsi-Uusimaa 23.1.2021: Nummi-Saukkolan päiväkotiesityksestä valtuustossa

Länsi-Uusimaa (L-U 22.1.2021) uutisoi valtuustossa päätetystä päiväkodin sijainnista hyvin ja tiivistetysti. Lehdessä nostettiin perusteluiksi kuitenkin vain yksi niistä, joista sekään ei ollut tärkein kuntalaisten eikä varsinkaan lasten arjen sujumisen näkökulmasta. Perustelin vastaesitykseni laajasti ja esitykseni tein pitkän pohdinnan jälkeen. Vastaesitykseni perustui tarjottuun tietoon, itse etsimääni tietoon sekä lasten etuun ja kuulemiseen, sillä lähes jokainen vastaaja nosti tärkeimmäksi asiaksi toiminnan laadun.

Yksi perusteluistani oli se, että Lohja on mukana OKM:n kahden vuoden esikoulukokeiluohjelmassa, eli esikouluun tullaan menemään elokuusta lähtien jo viisivuotiaana ja tämä tekee entistä tärkeämmäksi päiväkodin ja esikoulun yhteistyön. Yhteistyö on helpompaa, jos nämä ovat lähempänä toisiaan. Tämän lisäksi viisivuotiaiden siirtyessä esikouluun lasten määrä päiväkodissa pienenee entisestään. Tämän asian päätös ei ollut tiedossa vielä asian valmistelussa, toki hakeminen ohjelmaan oli.

Alueellinen tasa-arvo. Lohjalla on muissakin monitoimijataloissa päiväkoti koulun yhteydessä, kuten Routionmäellä, tulevat Laurentiustalo, Järnefelt ja Mäntynummi. Miksi Nummi on poikkeus? Miksi emme oikeasti tee johdonmukaista politiikkaa, kuten itse luottamustoimielimissä usein peräänkuulutamme?

Synergiaedut asukkaille ovat kiistattomat: koulun alueella hammashoito, psykologi, kuraattori sekä olisi hyvä huomioida äitiysneuvolan sijainti (alueen neuvola on pakko jossain vaiheessa uusia). Tämän myötä vanhan neuvolarakennuksen voisi myydä.

Monilapsisille perheille olisi helpotus, kun lapsilla yhdessä paikassa päiväkoti, eskari, koulu, hammashoito ja alueella on paljon monilapsisia perheitä.

Monelle puheenvuorojen perusteella päätöksentekoon käytetty aika tuntui olevan tärkeä. Itse näen lasten sujuvan arjen tärkeimpänä kriteerinä.

Olen osallistunut päätöstentekoon aina lasten etu mielessä.

Asukasmäärä ei ole kestävä peruste päiväkodin sijainnille, ei Saukkolassa eikä Nummella. Toisin kuin moni väitti, ei Saukkolan asukasmäärä ole kasvussa vaan laskussa, kun taas Nummella asukasmäärä on nousussa, toki Saukkolassa on määrällisesti toistaiseksi enemmän asukkaita.

Omasta puolestani voin sanoa sen, että voin suoraselkäisesti sanoa, että velvollisuudesta sekä edustamieni asukkaiden, perheiden, erityisesti lasten puolesta tehnyt päätökseni ja äänestänyt sen mukaan, minkä olen meille tarjottujen tietojen perusteella nähnyt parhaaksi. Olen osallistunut päätöstentekoon aina lasten etu mielessä. Olen kuullut ja tiedän kuulemisen olosuhteet, olen tutustunut tarjottuihin tietoihin ja itse etsinyt lisää tietoa.

Lotta Paakkunainen, kaupunginvaltuutettu (kesk.), lapsiasiahenkilö