Laila Kakko: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 7.4.2021: Inkluusio koulunkäynnin tukena?

Kunnallisvaaliehdokkaamme Laila Kakko kirjoitti Länsi-Uusimaahan vastauksen mielipidekirjoitukseen:

Huolestunut isoäiti kirjoitti 31.3.202 1 Länsi-Uusimaa -lehdessä koskettavan kirjoituksen Inkluusio ja Wilma koulunkäynnin tukenako?

Inkluusio eli kaikkien oppilaiden oikeus yhteiseen opetukseen lähtee useista kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut vuosien varrella. Tavoitteena näissä sopimuksissa taata lapsille yhtäläiset oikeudet opetukseen ja koulutukseen ilman syrjintää. Siksipä yli 25 vuotta sitten Lohjallakin aloitettiin erityisoppilaiden integraatiotoiminta, jota sain yhtenä ohjaavana erityisopettajana olla suunnittelemassa.

Isoäidin huolen jaan, sillä tiedän, että koulutoimessa on tiukasti säädellyt resurssit. Erityisen tuen oppija ei välttämättä saa hänelle kuuluvaa riittävää tukea, koska henkilökuntaa ei ole tarpeeksi. Erityisopettaja ei voi ottaa kokopäiväiseen huostaan lasta, koska hänen tiloissaan on tunneittain vaihtuva oppilasaines. Koulunkäynnin ohjaajien työ on aikataulutettu, jossa joustoa on vähän. Saavatko integroivat opettajat tarvittavaa koulutusta ja ohjausta esim. erilaisten oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen, erilaisten neurologisten oireiden kohtaamiseen ja opetuksen järjestämiseen niin, että oppilas saa hänelle sopivaa opetusta, oikeanlaisessa ympäristössä, riittävin resurssein ja apuvälinein. Onko opetuksen tukena myös muiden koulun ammattilaisten kuten kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan palvelut? Olen edelleen inkluusion kannattaja, mutta voisi inkluusiotakin välillä arvioida kriittisesti. Onko se sittenkään kaikille paras järjestelmä? Tarvitsemmeko pysyviä pienryhmiä?

Wilma-viestit on hieno väline kodin ja koulun yhteistyölle. Mutta hälytyskellojen pitäisi soida ainakin silloin, kun viestittely on lapsen käyttäytymisen negatiivista toistoa päivästä toiseen. Taustalla on lapsen hätä, jota isoäitikin ilmaisi. Asianosaiset ottanevat koppia tilanteesta. Tiedän, että meillä on kouluissa paljon huippuammattilaisia, ja yhteistyöllä tästäkin mennään eteenpäin.

Toivon, että tänäänkin kaikilla koululaisilla on mukava mennä kouluun ja he tulevat siellä asiallisesti kohdelluiksi.

Laila Kakko,

Erityisluokanopettaja,

eläkeläinen,

Keskustan kuntavaaliehdokas

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4092475