Aarni Varjonen: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 14.4.2021: Lohjalle palveluautoja ja monipuolisempaa musaa

Kunnallisvaaliehdokkaamme Aarni Varjonen kirjoitti Länsi-Uusimaahan Vaalikynä-mielipiteen:

Lohjan alueen vetovoima perustuu sen maaseutuun ja kyliin. Kukaan ei muuta tänne Helsingistä kaupunkikeskustan vuoksi. Siksi peruspalveluja tulisi saada myös Lohjan eri kirkonkyliin ja haja-asustusalueille.

Esitän ratkaisuksi palveluautoja, joita voisi olla useampi – kulloisenkin tarpeen mukaan.

Suurimmat tarpeet tällä hetkellä ovat lääkäripalvelut ja nuorten harrastuskuljetukset.

Lääkäriauto liikennöisi pitkin laajaa kuntaamme, tilauksesta ja ajanvarauksesta. Autoon olisi palkattuna lääkäri ja autoa kuljettava henkilö/sairaanhoitaja.

Toinen auto, pikkubussi, liikennöisi aikataulun mukaisesti ilta-aikaan koko kunnan alueella mahdollistaen nuorten harrastuksia. Varsinkin paluukyydit kaupunkikeskustasta ovat monen harrastuksen kannalta sellaiseen aikaan, että joukkoliikennettä ei ole.

Arvioin tähän menevän noin 400 tuhatta euroa vuodessa. Mistä sitten rahat?

Onkohan kukaan koskaan kysynyt, mikä oikeutus on tukea klassista musiikkia noin kahdeksallasadalla tuhannella eurolla vuodessa? Jos sama summa laitettaisiin pelkästään jazziin, nousisi hirveä haloo. Tai jos urheiluun suunnatut rahat ohjattaisiin vain kuulantyöntöön, ei jalkapalloon.

Tässä luonnostelussa 400 tuhatta euroa otetaan palveluautojen käyttöön. Musiikin tukemiseen jää silloin vielä 400 tuhatta, joka voidaan jakaa viiden eri genreen kesken (klasari, kansanmusa, poprock, jazz, rap). Väitän että tällä jaolla tulisi enemmän tuloksellisuutta, sävyjä kulttuurielämään. Ja näihin eri genreisiin käytetyt musarahat tavoittaisivat enemmän kaupunkilaisiakin.

Aarni Varjonen, kuntavaaliehdokas, sitoutumaton, Keskusta

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4102958