Kirsi Ferin: Mielipide Länsi-Uusimaa 1.5.2021: Hallintokulttuuri on tiensä päässä


Kaupungin asioiden hoitaminen on ajautunut syvään kriisiin, jossa on kaikkien vaikea
tehdä omaa työtään. Se, että tärkeät asiakirjat juuttuvat matkalle, tai se, että jotkut
asiakirjat eivät ole täsmällisen oikeita, tekee luottamustehtävän hoidosta mahdotonta ja
turhauttavaa. Viittaan tässä mm. Intercolin maksurästien jälkipyykkiin hallituksessa.
Tahdon uskoa, että tärkeät asiakirjat jäävät ”matkalle”, tai unohtuvat esitellä, tai että
oikean asiakirjan tilalla esitellään vahingossa väärä, koska valmisteluaikataulut ovat
mahdottomia hoitaa nykyisillä resursseilla täydellisesti. Onhan inhimillistä, että kaikkea ei
ehditä ja oivalleta koota näkyville, tai materiaali jää kiireessä tarkistamatta. Osasyynä voi
olla stressi, joka sumentaa näkymää siitä, mitä valtuutetut saattaisivat tarvita tehdäkseen
asiassa kaikille oikeudenmukaisen päätöksen.
Haasteen ydin on mitä asioita, milloin ja millä materiaalilla luottamusorganisaatiolle on


hyvä esittää. Toinen haaste on missä järjestyksessä ja millaisiin kokonaisuuksiin pilkottuna
asiat luottamustoimielimille esitetään. Toimintakulttuurimme perustuu ennalta valikoidun
materiaalin esittämiseen ja siitä pohjautuviin päätöksiin sekä päätösjärjestykseen. He,
jotka näistä päättävät, käyttävät nykyisin suurta valtaa.
Maailma on ollut avoimen datan äärellä jo kauan. Kuntapolitiikassa sellainen ajatusmalli
on vielä kovin vieras. Mitäpä, jos yhteisten asioidemme hoitamisen päätöspohja olisikin
kaikille avoimen tiedon pohjalta? Siis, että kaikki lain kirjaimen mukaan julkinen tieto (ei
esim yksilönsuojaan perustuva) olisi meidän kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Silloin
esittelijän ja koko virkamiehistön vastuulla ei olisi niin suurta työtä koota tietoa, eikä
päätökset enää nojaisi vain valikoituun ja rajattuun tietoon. Jokainen aktiivinen ja erilaisen
erityisosaamisen kuntalainen voisi tuoda ehdotuksia toimiviksi ratkaisuiksi kaikkien
kuntalaisten eduksi. Avoimuus istuu aikaamme paremmin, kuin tietosalkun vartiointi.
Avoin tieto olisi valtava muutos hallintokulttuuriimme. Se siirtäisi valtaa ja vastuuta pieneltä
joukolta enemmän kuntalaisille. Samalla viranhaltijoiden työtaakka kevenisi, ja asianhoito
yksinkertaistuisi. Heillekin jäisi aikaa hyvään yhteisen edun edistämiseen oman
erityisosaamisensa kautta.
Toki ymmärrän, että kulttuurinmuutos on kaikista vaikeinta, mutta nykyisellä tiellä ei ole
enää edellytyksiä jatkaa. Syvien kriisien etu on se, että silloin suunnan muuttaminen on
mahdollista.

Kirsi Ferin
Keskusta
Kuntavaaliehdokas Karjalohjalta