Lotta Paakkunainen: Kirjoittajavieras-kolumni 30.4.2021 ja mielipidekirjoitus Suomenmaassa 4.5.2021: Kansalaisaloite takuueläkkeen parantamiseksi

Maaliskuun lopussa eräänä päivänä puhelin soi koko päivän, osa puheluista johtui edellisen päivän valtuustokokouksessa pitämästäni puheesta, osa työjuttuja. Sykähdyttävin oli puhelu, jonka aikana kävimme pohdintaa eläkkeensaajien tilasta. Henkilö oli kuulemma parin vuoden ajan miettinyt ottavansa yhteyttä minuun, koska ”sen tienkin sait aikaiseksi ja puhut niin kauniisti minun sukupolvestani.” Keskustelimme sota-aikana kasvaneista lapsista, perheistä, sota-ajan korvausten maksusta. Puhelun päätteeksi kiitin luottamuksesta ja aloitin aloitteen tekemisen. Mitä muuta sitä voi tehdä tuollaisen puhelun jälkeen?

Puhelun jälkeen olen käynyt keskusteluja muutamien eläkkeensaajien kanssa ja moni on nostanut esiin sen, kuinka loppukuusta joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa.

Suomen eläkepolitiikalle on asetettu kaksi keskeistä sosiaalista tavoitetta: toimeentulon tason tulee säilyä eläkkeelle siirryttäessä kohtuullisena sekä eläkeläisten köyhyyttä tulee torjua.

Yleisintä pienituloisuus on iäkkäiden yksin asuvien eläkeläisnaisten joukossa.

Tätä aloitetta tehtäessä ei ole mietitty ainoastaan tätä hetkeä ja tämän hetken eläkeläisiä, vaan on myös katsottu tulevaan. Talouselämän artikkelin mukaan Suomessa on nyt (2.3.2021) 93 000 pitkäaikaistyötöntä, määrä kasvoi vuodessa lähes 50 prosenttia – Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kolmanneksen. Findikaattorin mukaan helmikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 96 100, mikä on 32 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi myös odotettava eläke pienenee.

Olen ollut yhteydessä valtakunnallisiin eläkejärjestöihin, jotta he levittäisivät tietoa, tukisivat ja auttaisivat heitä, jotka aloitetta haluaisivat kannattaa, mutta tarvitsevat siinä tukea ja opastusta.

Loppukuusta joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa.

Aloitetta voit käydä kannattamassa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8378.

Lämmin kiitos,

Kirjoittaja on lohjalainen kaupunginvaltuutettu (kesk.),

sotalapsen ja Helsingin pommituksen keskellä kasvaneen lapsi.