Hilkka Hyrkkö: Kirjoittajavieras Länsi-Uusimaa 15.5.2021: Vielä kerran kyläkoulut

Pääsin varavaltuutetun paikalta kaksi kertaa äänestämään oman kansakouluni, Nummenkylän koulun kohtalosta. Muut valtuutetut ovat äänestäneet kouluista paljon useammin.
Koville se otti. Päätöksenteossa vastakkain olivat järki ja tunne. Kyläkoulujen lakkauttamisen järkisyinä on esitetty kouluikäisten lasten vähenemistä kunnassa ja siihen verrattuna liian tiheää kouluverkkoa.
Järkisyissä ei mielellään mainita, että samat valtuutetut on saatu uskomaan isojen yhtenäiskoulujen hyvyyteen. On tehty päätökset isoista rakennusinvestoinneista ja nyt esimerkiksi Laurentius-koulu Lohjan keskustassa odottaa yli tuhatta oppilasta.

Samassa tahdissa ei ole mietitty, mitä tehdään pienille kyläkouluille.
Ennen huhtikuun valtuustoa luin huolellisesti läpi Nummenkylän koulun lakkauttamispäätöksen taustaksi kerätyn aineiston, siis sitä järkeä painottavan aineiston ja huomasin, että tässä asiassa järki ja tunne sekoittuvat kaiken aikaa.

Esimerkiksi lapsivaikutusarvioinnissa todetaan, että Nummenkylän koulussa kaikki tuntevat toisensa, ja toisaalta koulussa, mihin oppilaat siirretään, on paljon samanikäisiä. Arvioinnissa iso on parempi kuin pieni.
Monet ovat koulukeskustelussa tuoneet esiin, että lapset ja lasten vanhempien toiveet ovat erilaisia. Jollekin lapselle iso koulu monine valinnaisaineineen, isoine kaveripiireineen ja nykyaikaisine tiloineen, on hyvä vaihtoehto. Mutta on myös lapsia, joille pieni koulu peltojen keskellä ja metsän reunassa on hyvä ja turvallinen.

Suomi on ollut kansainvälisestikin paljon esillä hyvien oppimistuloksien vuoksi. Hyvä niin. Koulu on paljon muutakin. Etenkin pienet alakoululaiset opettelevat monia muita taitoja kuin oppiaineissa oppimista, yhdessäoloa, pois kotoa oloa, sosiaalisia suhteita, ympäröivää maailmaa.
Tässä kohtaa tulen nostalgiseksi ja alan muistella, kuinka kuljin kouluun naapurin peltojen poikki. Oma koti oli ennen moottoritietä huutoetäisyydellä. Opettajat ja koulun talonmiesperhe olivat naapureita ja kyläläisiä.

Tausta-aineistosta voin lukea, että tätä samaa hakevat lapsilleen omien koulukavereideni lapset. Nummenkylä on monen sukupolven ajan ollut se koulu, mihin haluaisi lapsenlapsenkin menevän.
Mietin myös, miksi ei kyläkoulutarjonta voisi olla Lohjan kilpailuvaltti? Helsingin Munkkiniemestä on Lohjan Nummenkylään 20 minuutin ajomatka.

Hilkka Hyrkkö
Nummenkylän koulun kasvatti