Kristian Sarvi: ryhmäpuheenvuoro metsästrategiasta 19.5.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät viranhaltijat, valtuutetut ja muut kokouksen seuraajat.

Keskustalaiset kollegani ovat hämmentyneen iloisia hienosta uudesta metsästrategiastamme. Strategia on todella edistyksellinen ja moniarvoinen. Se huomioi laajasti erilaisia metsänkäyttömuotoja ja edistää niitä sopuisasti ja järkevästi.

Lohjalla on paljon erilaisia metsiä ja metsätyyppejä. Metsäkuviot ovat pieniä sekä omistuksellisesti, että luontotyypillisesti. Se tekee metsänhoidostamme vaativaa, ja pienipiirteistä. Rannoilla meillä on ravinteikkaita reheväkasvuisia lehtoja, ja harjuilla kuivia mäntykankaita. Järviylängön kalliosolissa kasvaa tuhteja kuusikoita. Puiden vuosikasvu on hyvin hoidettuna runsasta ja tervettä, mutta hoitamattomina monet metsistämme muuttuvat nopeasti läpipääsemättömiksi ryteiköiksi. Jokainen metsälohko tarvitsee oman hoitosuunnitelmansa, pitkäjänteistä hoitoa ja tarkkaa seurantaa. Se on nykyaikaista vastuullista metsän kasvatusta. Seurantatyötä ei tehdä näyttöpäätteeltä tai arvosalkutuksien tilastoista. Metsää hoidetaan edelleen metsästä.

Metsänhoito ja seuranta korostuu, kun ilmasto lämpenee. Etelätuuli voi lähivuosina tuoda kuusikkoihimme kirjanpainajan tai jonkun muun tuhohyönteisen. Ne iskevät ensin niihin puihin, joiden kunto on muusta syystä heikentynyt. Kuuset ovat tuholaisille herkimpiä. Lohjan rehevät metsät ovat näiden tuholaisten potentiaalista ensikosketuspintaa Suomessa. Emme saa olla tässä sinisilmäisiä. Metsät on pidettävä vahvoina.

Metsäbiodiversiteetin vahvistaminen ja monipuolistaminen on tärkeää ja arvokasta. Mutta se on tehtävä hallitusti. Etelä-suomalaiset metsät ovat olleet ihmisten käsissä vuosisatoja ja me olemme jättäneet niihin jo painavan jälkemme. Metsänhoitoa ja hakkuita ei voi lopettaa yhtäkkiä ja mielivaltaisesti. Siinä metsän terveys ja kunto voi heiketä, eikä lopputulos ole toivottu.

Strategiassa on huomioitu metsien taloudelliset arvot, mutta ne eivät ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan tai metsän virkistyskäytön kanssa. Hyvin kasvava talousmetsä sitoo valtavasti hiilidioksidia ja monissa talousmetsissä on hyvä ulkoilla. Kaupungin laaja metsäomaisuus on meille merkittävä tulolähde, mutta metsät eivät huomioi heikkoja taloudellisia vuosiamme. Ne kasvavat omaan tahtiinsa ja kasvun voi realisoida vasta, kun se metsänhoidollisesti on oikein.

Metsäasiat ovat keskustalaisten osaamisen ydintä, ja sydämenasiamme. Meille metsät eivät ole tuotantotiloja, vaan elämme metsiemme kanssa syvässä sukupolvia ylittävässä symbioosissa. Me tunnemme metsämme ja sen eläimet, tiedämme missä pähkinäpensas kasvaa. Me ymmärrämme hyvin, että metsien virkistyskäyttöä ja terveyttävää vaikutusta kannattaa edistää ja suosia. Jokaisen kaupunkilaisen on hyvä päästä säännöllisesti metsään ja koskettaa sen terveellisiä mikrobeja. Strategiassa on metsien virkistyskäyttö huomioitu hyvin, ja sitä voisi jopa kehittää lisää yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Me tulemme ylpeydellä esittelemään lohjalaista metsästrategiaa muuallekin Suomessa. Strategiamme ohjaa meitä pitkäjänteiseen, vuosikymmenten pituiseen, vastuulliseen ja tarkkaan metsänkasvatukseen, jossa luontoarvot ovat taloudellisten tarpeiden edellä.

Hyvä strategia on vasta suunnitelma. Sen toteuttaminen vaatii ponnisteluja ja hyvin pitkää sitoutumista. Tulokset tästä työstä näkevät vasta jälkipolvet. Arvoisa puheenjohtaja, kannatamme keskustan ryhmässä strategiaan sitoutumista ja tulemme keskusta-puolueessa varmasti seuraamaan strategian toteutusta yli valtuustokausien.

Keskustan ryhmä