Sami Virpiö: Vaalikynä Länsi-Uusimaassa 29.5.2021: Kunnan rooli työelämän murroksessa

Työelämä muuttuu ja kuten hyvin tiedämme, kovaa vauhtia. Työtä siirtyy kiihtyvällä vauhdilla valmistavasta teollisuudesta palveluliiketoimintaan. Tietotyö lisääntyy edelleen ja sitä tullaan tekemään entistä enemmän etätyönä. Palkkatöistä siirrytään yhä useammin kevyt- tai mikroyrittäjiksi. Tämän kehityksen voi nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Itse näkisin sen mieluiten mahdollisuutena.

Elinkelpoiset mikroyritykset, joissa toteutetaan toimivaa liiketoimintasuunnitelmaa, kasvavat ja työllistävät. Varsinkin haja-alueilla ja kaupunkikeskustoissa puuttuu aloittaville yrityksille sopivia liiketiloja. Tiloja ei joko ole saatavilla lainkaan tai ne ovat aivan liian suuria tai liian kalliita. Etätyöläiset ja mikroyrittäjät kärsivät työyhteisön tuen puuttumisesta.

Työelämä muuttuu myös sisällöltään. Nykyään on hyvin harvinaista, että jäät eläkkeelle samasta ammatista millä työurasi aloitit. Pärjääminen ja kyydissä pysyminen edellyttää jatkuvaa itsensä kehittämistä, usein jopa kouluttautumista ihan uuteen ammattiin.

Väki vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Työuria on pidennettävä ja työllisten osuutta työikäisistä on kasvatettava, jos ja kun haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan. Joustoja tarvitaan sekä työn tarjoajilta että tekijöiltä.

Kunnan rooli tässä on ennen kaikkea mahdollistajan rooli.

Kunta vastaa nyt ja tulevaisuudessa kaavoituksesta. Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus ovat ne keskeiset keinot, joilla mahdollistetaan uusien yritysten kasvun ja kehittymisen vaatima infra, liikenneyhteydet ja kunnallistekniikka. Huolellisella suunnittelulla saadaan resurssit ohjattua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Yritykset huolehtivat kyllä itse lopusta.

Kunnan käytöstä poistettuja tai vajaakäytössä olevia rakennuksia, kuten kouluja, voitaisiin purkamisen tai alihintaan myymisen sijaan antaa kohtuullisella, kustannukset juuri ja juuri kattavalla vuokralla lohjalaisten mikroyritysten ja etätyöntekijöiden käyttöön. Tällä tavoin saataisiin syntymään monialaisia ja innovatiivisia työyhteisöjä, jotka poikivat taatusti yhteistä hyvää ja menestyviä palveluyrityksiä kaikkialle kuntaan.

Suorien tukien sijaan aloittavat ja kehittyvät yritykset tarvitsisivat kasvun tueksi esimerkiksi edullisia tontteja ja täytetakauksia tuotantotilojen rakentamiseen. Kaikkein tärkein kunnan tehtävä on kuitenkin huolehtia korkealaatuisesta toisen asteen koulutuksesta sekä nuorille että aikuisoppijoille. Kunnan tulisi myös tarjota ponnahduslauta työelämään vajaatyökykyisille ja syrjäytymisvaarassa oleville.

Odotan innolla tulevia vaaleja ja sitä, että pääsen näistä asioista huolehtimaan.

Sami Virpiö, Lohjan Keskusta, Nummi-Pusula