Lotta Paakkunainen: Ryhmäpuheenvuoro henkilöstökertomus 2020 valtuustokokouksessa 16.6.2021

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja hyvät kuulijat

Henkilöstökertomus on yksi tärkeä osa talousarvion tavoitteiden toteutumisen seuraamisessa. Talousarviossa hyvinvointitoimialan yhtenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen, yhtenä mittarina on ”poissaolojen määrä vähenee vuoteen 2020 verrattuna”. Henkilöstökertomus kertoo karua lukemaa tavoitteiden karkaamisesta. Kuinka päästäisiin sairauspoissaolojen vähenemiseen, erityisesti lastensuojelussa? Meillä on jatkuva vaje henkilöstössä, pitkiä sairaslomia, säästetään virkojen uudelleentäyttämisessä, poltetaan työntekijät loppuun. Meidän upeat tekijät tekevät velvollisuudentunnosta lapsia kohtaan töitä aivan liikaa, mutta siltikään se ei riitä. Avohoidon puolella työskentely on työparityöskentelyä, mutta se ei toteudu, sillä ei ole sosiaaliohjaajia. Meillä on irtisanoutumisia, tilalle ei palkata henkilöstöä heti, vaan viiveellä ja useita rekrytointeja on avoinna pitkään. Olemme pitkään olleet myös tietoisia esimerkiksi koulupsykologien virkojen täyttövaikeuksista.

Toki, kuten jo aiemmissa tämän illan puheenvuoroissa on todettu, poikkeusajat vaikuttavat kaikkeen, vaikuttavat ne myös sairaslomiin kasvavana trendinä. Me keskustan valtuustoryhmässä esitämmekin huolemme työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Etätyöt ja poikkeusajat ovat tuoneet uutta haastetta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Ne ovat tuoneet myös uuden haasteen työntekijöiden jaksamiseen, lähityöyhteisön välittömän tuen puutteessa arjen puurtaminen on raskaampaa ja kuormittavampaa.

Henkilöstökertomuksen ulkopuolelta haluamme huomauttaa, että tällä hetkellä eri hoitoalan töihin ei ole saatu sijaisia, erityisesti kotihoitoon on useita hakuja ja joudumme turvautumaan vuokratyövoimaan.

Meidän tulee keskittyä työntekijöiden työolojen kehittämiseen ja sitä kautta parantamiseen. Sitä kautta työhyvinvointi lisääntyy, sairauspoissaolot vähenevät, työnantajaimago paranee ja tuotavuus nousee.

Näin kesätöiden aikaan haluamme vielä nostaa yhden käytännön asian keskusteluun jälleen. Työhakemuksiin vastaaminen.  Työnantaja-imagoa kummasti parantaa se, että vastataan niihin työhakemuksiin, erityisesti nuorten kohdalla se on tärkeää.  

Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy henkilöstökertomuksen, mutta esittää toiveen huomionkiinnittämisestä työolojen kehittämiseen