Päivi Alanne: Ryhmäpuheenvuoro Pentinkulman hankesuunnitelmasta valtuustossa 16.6.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut muut läsnäolijat.

Koti, asuinalue, lähipalvelut sekä liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Kaikkien on tärkeä tarkastella omaa kotiaan ja sen toimivuutta hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen riittävän ajoissa.
Nyt olemme päättämässä Pentinkulman hankesuunnitelmasta, tiloista joita tarvitaan, kun omassa kodissa ei enää pärjää.
Keskustan valtuustoryhmä ei kiistä tarvetta näille tiloille ja palvelulle. Itseasiassa olemme myöhässä.
Lohja käyttää usein täysimääräisesti lain salliman kolme kuukautta asumispalvelupaikan hankkimiseen siitä, kun päätös palveluasumisesta on tehty.
Lohjalla asuu palvelutaloissa yhteensä noin 560ihmistä noin puolet kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa palveluyksiköissä ja puolet yksityisen palveluntuottajan yksiköissä. Suhde on sama kuin suurimmassa osassa Suomen kuntia.
On väitetty, että asuminen ja hoito yksityisellä olisi kalliimpaa kuin julkisella. Päinvastoin. Hoitovuorokausi yksityisellä puolella on muutaman euron edullisempi kuin kunnan tuottamissa palveluissa.
Kun Pentinkulman hanke joskus etenee sen nykyiset n50asukasta joudutaan sijoittamaan muualle. Onneksi tälläkin hetkellä yksityisellä puolella on vapaita paikkoja ja uusi asumisyksikkö valmistuu asuntomessualueellekin.

Sitten itse hankesuunnitelmasta
Alueen toteutus on suunniteltu niin, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Pentinkulman uudisrakennus (tuettu asuminen ja palvelukeskustoiminta) ja toisessa vaiheessa myöhemmin tilat palveluasumiselle.
Hankkeen laajuus ja kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. 33,5-40milj€ kuten valtuutettu Salmenpohja totesi on valtava summa itsekin kiinnitin huomiota hankesuunnitelmassa lueteltuihin prosentteihin, jotka tulevat tuon esitetyn 33,5milj.€ päälle. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) poikkeusluvan sekä ARA:n korkotukilainan ja investointiavustuksen saaminen todennäköisesti edellyttää merkittäviä muutoksia nykyisiin suunnitelmiin. ARAn vaikutus rakennuksen suunnittelussa ei välttämättä ole hyvä. Asumistilojen maksimointi yhteisten avointen tilojen kustannuksella ei lisää viihtyvyyttä eikä mahdollista isompia yhteisöllisiä tapahtumia.
Rakennukseen on suunniteltu kaksi hissiä, tämä tuntuu jotenkin riittämättömältä. Jos ajatellaan vierailuja ja pääsyä alas sisäpihalle. Ehkä on parempi jäädä parvekkeelle.
Jos kuitenkin päättää lähteä alas ja ulos haasteita riittää.
’Tontti viettää noin kerroksen verran alaspäin Lohjanjärven suuntaan. Suunnittelussa tulee huomioida korkeusero ja sen vaikutukset esteettömyyteen ja pihan oleskelumahdollisuuksiin. Erityisesti Kultakartanon alapihan ja uuden rakennuksen pääsisäänkäynnin välillä korkeusero on merkittävä.’ Tämä lainaus hankesuunnitelmasta. Suunnitelmissa esitetty siksakpolku alas rantaan ei kuulosta esteettömältä tai helppokulkuiselta.

Hanke vaatii toteutuakseen kaavamuutoksen, kun entisen kolmen kerroksen tilalle suunnitellaan kuutta. Massiivinen rakennus muuttaa maisemaa, eikä maapohjaakaan ole vielä tutkittu. Lisäksi tulee huomioida pohjavesi.
Haasteita tässä hankkeessa riittää. Sote saattaa tulla ennen kuin Pentinkulmaa rakennetaan.

Pentinkulma yksinään ei ole ratkaisu. Monenlaisia, eritasoisia yksiköitä ja myös esteetöntä vuokra-asumista tarvitaan Lohjan taajamiin, jotta pystymme vastaamaan muuttuviin tarpeisiin koko Lohjan alueella.