Lotta Paakkunainen: Mielipidekirjoitus Suomenmaa (3.7.2021) ja Länsi-Uusimaa (4.7.2021): Kansalaisaloite takuueläkkeen parantamiseksi

Heinäkuun toisena päivänä 2021 uutisoitiin laajasti Lääkäriliiton toiminnanjohtajan vaatimusta suomalaisen terveydenhuollon tasa-arvon korjaamisesta ja lääkekustannusten alas saamisesta.

Se, että joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa on yksi suurimmista syistä siihen, miksi aloite takuueläkkeen parantamisesta on tehty.

SUOMEN eläkepolitiikalle on asetettu kaksi keskeistä sosiaalista tavoitetta. Ensinnäkin toimeentulon tason tulee säilyä eläkkeelle siirryttäessä kohtuullisena. Toiseksi eläkeläisten köyhyyttä tulee torjua.

Yleisintä pienituloisuus on iäkkäiden yksin asuvien eläkeläisnaisten joukossa.

Tätä aloitetta tehtäessä ei ole mietitty ainoastaan tätä hetkeä ja tämän hetken eläkeläisiä, vaan on myös katsottu tulevaan. Talouselämän maaliskuisen artikkelin mukaan Suomessa on 93 000 pitkäaikaistyötöntä, määrä kasvoi vuodessa lähes 50 prosenttia – Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kolmanneksen. Findikaattorin mukaan helmikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 96 100, mikä on 32 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi myös odotettava eläke pienenee.

OLENollut yhteydessä valtakunnallisiin eläkejärjestöihin, jotta he levittäisivät tietoa, tukisivat ja auttaisivat heitä, jotka aloitetta haluavat kannattaa, mutta tarvitsevat siinä opastusta.

Aloite pähkinänkuoressa: Esitämme takuueläkkeen korottamista 987,50 euroon kuukaudessa. Takuueläkkeen verotus on eläkevähennyksestä johtuen lievempi kuin muissa etuuksissa. Takuueläkkeen korkeampaa määrää voidaan perustella sillä, että sen varassa joutuu usein elämään elämänsä loppuun saakka.

Kannatusilmoituksia voi myös allekirjoittaa paperilla, vinkkaathan hänelle, joka tekee sen mieluummin paperille.

Linkki kansalaisaloitteeseen.

Lotta Paakkunainen, lohjalainen kaupunginvaltuutettu (kesk)